Tehingu liikide klassifikaator, 2010

Kood Tehingu liigi iseloomustus
  Tehingud, millega kaasneb tegelik või kavatsetav omandiõiguse üleminek residendilt mitteresidendile rahalise või muu tasu eest (välja arvatud punktides 2, 7 ja 8 loetletud tehingud)
11 Lõppost/-müük
12 Tarnimine tutvumis- või proovimüügiks, tagastamisõigusega müügiks või komisjonimüügiks
13 Vahetuskaubandus (loonustasu)
14 Kapitalirent (müük järelmaksuga)1
19 Muu
  Kaupade tasuta tagastamine või asendamine pärast algse tehingu registreerimist
21 Kaupade tagastamine
22 Tagastatud kaupade asendamine
23 Tagastamata kaupade asendamine (nt garantii alusel)
29 Muu
30 Tehingud, mis on seotud omandiõiguse ülekandmisega ilma rahalise või loonustasuta (nt abisaadetised)
  Tehingud, mille eesmärk on lepinguline töötlemine2 (omandiõigust ei kanta töötlejale üle)
41 Kaubad, mis eeldatavasti tagastatakse algsesse lähteliikmesriiki
42 Kaubad, mida eeldatavasti ei tagastata algsesse lähteliikmesriiki
  Tehingud, mis järgnevad lepingulisele töötlemisele (omandiõigust ei kanta töötlejale üle)
51 Kaubad, mis tagastatakse algsesse lähteliikmesriiki
52 Kaubad, mida ei tagastata algsesse lähteliikmesriiki
60 Riiklikul otstarbel kodeeritavad eritehingud3
70 Tehingud ühendatud kaitseprojektide või muude ühendatud valitsustevaheliste tootmisprogrammide alusel
80 Tehingud, mis on seotud ehitusmaterjali ja tehniliste seadmete tarnimisega üld- ja tsiviilehitustööde lepingu raames ning mille puhul ei nõuta kaupade kohta eraldi arvet, vaid arve väljastatakse kogu lepingu jaoks
  Muud tehingud, mida ei saa muude koodide alla liigitada
91 Rent, laen ja kasutusrent pikemaks ajaks kui 24 kuud
99 Muu4

1 Kapitalirent hõlmab tehinguid, mille puhul rendimakseid arvutatakse selliselt, et hõlmata kogu või peaaegu kogu kauba väärtus. Omandiõigusega kaasnevad riskid ja hüved lähevad üle rentnikule. Lepingu lõppedes saab rentnikust kauba seaduslik omanik.

2 Töötlemine hõlmab selliseid töid (ümberkujundamist, ehitamist, monteerimist, laiendamist, renoveerimist jne), mille eesmärk on toota uus või oluliselt täiustatud toode. See ei pea tingimata hõlmama muutust toote klassifikatsioonis. Töötleja enda kulul tehtavad töötlemistoimingud ei kuulu käesoleva punkti alla ja need tuleks märkida tehinguliigi koodi 11 alla.

3 Selle punkti all registreeritud tehingud võivad olla näiteks tehingud, millega ei kaasne omandi üleminekut, nt remont, üürimine, laen, kasutusrent ja muu ajutine kasutamine, mille kestus ei ületa kahte aastat, välja arvatud lepinguline töötlemine (tarnimine või tagastamine). Intrastati aruandes ei ole vaja näidata selle tehinguliigi koodiga registreeritud andmeid.

4 See tehing hõlmab näiteks liikmesriikide ladude vahelist kaubavahetust (ka emafirma ja tütarfirmade omavaheline kaubavahetus).