Tehinguliikide klassifikaator

Parandatud 06.01.2022.

Kood Tehingu liigi iseloomustus
  Tehingud, mis hõlmavad omandilise kuuluvuse tegelikku muutumist rahalise tasu eest
11 Lõppost/-müük, v.a otsekaubandus eratarbijatega/eratarbijatelt
12 Otsekaubandus eratarbijatega/eratarbijatelt (sh kaugmüük)
  Kaupade tasuta tagastamine või asendamine pärast algse tehingu registreerimist
21 Kaupade tagastamine
22 Tagastatud kaupade asendamine
23 Tagastamata kaupade asendamine (nt garantii alusel)
  Tehingud, mis hõlmavad kavandatavat omandiõiguse üleminekut või omandiõiguse üleminekut ilma rahalise tasuta
31 Liikumine lattu/laost (v.a nõudmiseni varud või hoiulaos olevad varud), mis hõlmavad kavandatavat omandiõiguse üleminekut 
32 Tarnimine müügiks pärast tutvumist või prooviperioodi (k.a nõudmiseni varud või hoiulaos olevad varud)
33 Kapitalirent (müük järelmaksuga)1
34 Tehingud, mis hõlmavad omandiõiguse üleminekut ilma rahalise tasuta2
  Tehingud, mille eesmärk on lepingujärgne töötlemine3 (ei hõlma omandiõiguse muutumist)
41 Kaubad, mis eeldatavasti tagastatakse algsesse lähteliikmesriiki
42 Kaubad, mida eeldatavasti ei tagastata algsesse lähteliikmesriiki
  Tehingud, mis järgnevad lepingulisele töötlemisele (ei hõlma omandiõiguse muutumist)
51 Kaubad, mis tagastatakse algsesse lähteliikmesriiki
52 Kaubad, mida ei tagastata algsesse lähteliikmesriiki
60 Riiklikul otstarbel registreeritud eritehingud4
  Tehingud, mille eesmärk on tollivormistus või mis järgnevad tollivormistusele (ei hõlma omandiõiguse muutumist, seotud kaudselt imporditava või kaudselt eksporditava kaubaga)
71 Kaupade lubamine vabasse ringlusesse liikmesriigis ja selle eksportimine seejärel mõnda teise liikmesriiki
72 Kaubavedu ühest liikmesriigist teise, et saata kaup ekspordiprotseduurile
80 Tehingud, mis on seotud ehitusmaterjali ja tehniliste seadmete tarnimisega üld- ja tsiviilehitustööde lepingu alusel ning mille puhul ei nõuta kaupade kohta eraldi arvet, vaid arve väljastatakse kogu lepingu jaoks
  Muud tehingud, mida ei saa muude koodide alla liigitada
91 Rent, laen ja kasutusrent pikemaks ajaks kui 24 kuud
99 Muu5
1 Kapitalirent hõlmab tehinguid, mille puhul rendimakseid arvutatakse selliselt, et need hõlmavad kogu või peaaegu kogu kauba väärtuse. Omandiõigusega kaasnevad riskid ja hüved lähevad üle rentnikule. Lepingu lõppedes saab rentnikust kauba seaduslik omanik.

2 Seda liiki tehing hõlmab ka emafirma ja tütarfirmade omavahelist kaubavahetust.

3 Töötlemine hõlmab selliseid töid (ümberkujundamist, ehitamist, monteerimist, laiendamist, renoveerimist jne), mille eesmärk on luua uus või oluliselt täiustatud toode. See ei pea tingimata hõlmama muutust toote klassifikatsioonis. Töötleja enda kulul tehtavad töötlemistoimingud ei kuulu selle punkti alla ja need tuleks märkida tehinguliigi koodi 11 alla.

4 Selle punkti all registreeritud tehingud võivad olla näiteks tehingud, millega ei kaasne omandi üleminekut, nt remont, üürimine, laen, kasutusrent ja muu ajutine kasutamine, mille kestus ei ületa kahte aastat, välja arvatud lepinguline töötlemine (tarnimine või tagastamine). Intrastati aruandes ei ole vaja esitada selle tehinguliigi koodiga registreeritud andmeid.

5 Muud tehingud hõlmavad näiteks liikmesriikide ladude vahelist kaubavahetust, kui omandiõiguse üleminekut selles liikmesriigis ei toimu või seda ei kavatseta.