E-residendid on Eestis loonud üle 30 000 ettevõtte

Blogi
Postitatud 19. aprill 2024, 9.09 , eksperimentaalstatistika juhtivanalüütik Märt Leesment, juhtivanalüütik Kirsti Vill

Eesti e-residentsuse programm, mis on maailmas esimene ja seni ainulaadne, sai alguse 1. detsembril aastal 2014. E-residentsuse programmi eesmärk on teha Eesti majandusruumi suuremaks ja pakkuda välisriikide kodanikele võimalust kasutada e-teenuseid. Muuhulgas saavad nad asukohast sõltumata ja 100% digitaalselt luua Eestis ettevõtte ja seda juhtida. Uurisime lähemalt, milline on e-residentide ja nendega seotud ettevõtete profiil ning millist kasu nad Eestile toovad.

E-resident saab Eesti riigi poolt talle väljastatud digi-ID kaardiga digitaalselt allkirjastada dokumente ja logida sisse portaalidesse ning infosüsteemidesse, mis tunnistavad Eesti ID-kaarti. Nii on e-residentidele loodud mugav keskkond piiriüleseks äritegevuseks. Tänaseks juba ligi 10 tegevusaasta jooksul on Eesti e-residendiks saanud 113 341 välisriikide kodanikku, kellest 30 813 ehk 27% on loonud ka Eestisse oma ettevõtte. Ühe ettevõtte loomisega võib olla seotud mitu isikut ning ühel isikul võib olla mitu ettevõtet. Kokku on selliseid ettevõtteid, mille asutamisega on seotud mõni e-resident, tänaseks 30 253.

Uurisime lähemalt, milline on e-residentide ja nendega seotud ettevõtete profiil ning millist kasu need Eestile toovad.

Kui palju on Eestis e-residente ja nende asutatud ettevõtteid?

Pärast innovaatilise programmi loomist hakkas e-residentide arv kiiresti kasvama ja saavutas tipu 2018. aastal, kui ühe aastaga lisandus 20 520 uut e-residenti. Seejärel hakkas uute e-residentide arv langema, jäädes 2020. ja 2021.aastal veidi üle 12 000 ning 2022. ja 2023. aastal alla 11 000. Loodud ettevõtete arv kasvas programmi algusaastatel tasapisi koos uute e-residentide arvuga kuni 2019. aastani, tegi väikese languse 2020. aastal ning on viimastel aastatel saavutanud stabiilsuse umbes 4500 ettevõtte juures aastas.

Kui 2020. ja 2021. aastal mängis näitajate languses arvatavalt rolli pandeemia, mis takistas välisriikide kodanikel Eesti saatkonda digi-ID kättesaamiseks kohale minemist, siis viimastel aastatel on mõju avaldanud ka geopoliitiline olukord. Veel 2021. aastal oli kõige rohkem uusi e-residente pärit Venemaalt ja esiriikide seas oli ka Valgevene, kuid pärast Ukraina sõja puhkemist nende riikide kodanike e-residentsuse esmataotlusi valitsuse otsusega enam ei rahuldata (alates märtsist 2022). Selle tulemusena langes 2022. aastal oluliselt Venemaalt ja Valgevenest lisandunud e-residentide arv ning nende riikide kodakondsusega isikute loodud uute ettevõtete arv on kahanenud nullilähedaseks.

Mis riikidest e-residendid pärit on?>

E-residente on tänaseks kokku registreeritud 185 riigist. 2024. aasta märtsi lõpu seisuga oli kokku kõige enam e-residente registreeritud Ukrainast (7081 isikut), Saksamaalt (6747) ja Soomest (6229). Aastate vältel on lisanduvate e-residentide arv riigiti varieerunud. Programmi algusaastatel lisandus kõige enam uusi e-residente Soomest, 2018. aastaks olid esikohale jõudnud Jaapan ja Hiina, 2020.-2021. aastatel Venemaa ning 2022. aastast alates on enim e-residente tulnud Hispaaniast.

Kõige enam ettevõtteid on tänaseks loonud Hispaania kodanikud, kes on seotud 2516 ettevõttega. Järgnevad Ukraina (2410 ettevõtet) ja Saksamaa (2345 ettevõtet).

>Millist väärtust e-residentide ettevõtted loovad?

Ettevõtted võivad aktiivsust üles näidata ja riigile kasu tuua mitmel viisil, näiteks deklareerides käivet või makstes tööjõumakse, dividende, juhatuse liikme tasu, töötasu või muud tasu. Sellist aktiivsust näitas 2023. aasta lõpu seisuga üles 6407 e-residentidega seotud ettevõtet.

Aasta-aastalt kasvab ettevõtetega koos ka nende loodud väärtus. 2024. aasta veebruaris oli e-residentide ettevõtete käive 182 miljonit eurot ning tööjõumakse maksid need ettevõtted 4,7 miljonit eurot. Programmi üheksa aasta jooksul loodud kogukäive oli selleks ajaks jõudnud 15 miljardi euroni ja tööjõumaksud 263 miljoni euroni.

Riigiti vaadates näitasid 2023. aastal kõige suuremat käivet Ukraina (462 miljonit), Soome (361 miljonit), Venemaa (201 miljonit), Saksamaa (183 miljonit) ja Hispaania (160 miljonit) kodanikega seotud ettevõtted. Tööjõumakse maksid kõige rohkem Soome (15,8 miljonit), Venemaa (8 miljonit), Rootsi (6,4 miljonit), Ukraina (6,2 miljonit) ja Läti (6,2 miljonit) kodanikega seotud ettevõtted.

2024.veebruaris töötas e-residentidega seotud ettevõtetes 5218 inimest. Töötajate arv on aastatega pidevalt kasvanud, tehes suurema tõusu 2021.aastal. Töötajaks loeme isikud, kes on saanud kas juhatuse tasu, töötasu või haigushüvitist.

Millega e-residentide ettevõtted tegelevad?

E-residentide ettevõtete seas on läbi aja domineerinud kolm suuremat tegevusala. Info ja side alal on 2024. aasta märtsi lõpuks registreeritud 11 775 ehk 39% kõigist e-residentide ettevõtetest; järgnevad kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (7820 ettevõtet ehk 26%) ning hulgi- ja jaekaubandus (4636 ettevõtet ehk 15%).

Käibe deklareerimise või maksude alusel aktiivseid ettevõtteid oli 2023. aastal infos ja sides 3967, kutse- ja teaduse alal 2674 ning hulgi- ja jaekaubanduses 974.

Eesti e-residentsuse programm on ligi kümne aasta jooksul meelitanud tuhandeid välismaalasi looma siin ettevõtteid. Kuigi e-residentide ja nende loodud ettevõtete arv on kõikunud erinevate välismõjude tõttu, näitavad aktiivsed e-residentide ettevõtted pidevat kasvu nii käibes kui ka loodud töökohtade arvus, andes sellega oma panuse Eesti majandusse.

Mõisted:

E-resident on välisriigi kodakondsusega isik, kelle e-residentsuse taotlus on politsei- ja piirivalveametis rahuldatud ehk kellele on otsustatud taustakontrolli järel väljastada e-residendi digi-ID-kaart. E-resident ei kaota aga oma staatust kui tema digi-ID-kaart enam ei kehti. E-residendi digi-ID kehtib 5 aastat ning pikendamiseks tuleb uuesti läbida taotlusprotsess. E-residentsus ei anna  kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ega Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba.

 

E-residendi ettevõte on äriregistris registreeritud juriidiline isik, mille asutamisega on seotud vähemalt üks e-resident. E-residendi ettevõttena arvesse minemiseks peab olema täidetud kolm tingimust:

1) ettevõte on registreeritud pärast isiku e-residendiks saamist;

2) isiku roll ettevõttes on tekkinud pärast e-residendiks saamist;

3) isiku roll ettevõttes on tekkinud 90 päeva jooksul pärast ettevõtte registreerimist.

 

Tööjõumaksud leitakse järgmise valemi alusel: tulumaks + sotsiaalmaks + kogumispensioni makse + töötuskindlustuse makse (töövõtja ja tööandja poolt makstud) + erisoodustuse tulumaks ja sotsiaalmaks + dividendide tulumaks (arvutatud makstud dividendide alusel).

Käibe leidmiseks liidetakse kokku erineva maksumääraga (0, 5, 9 ja 20%) maksustatavad toimingud ja tehingud.

 

Täpsema info e-residentide kohta leiab lehelt: https://www.e-resident.gov.ee/dashboard/

 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee) 


Foto: EAS