Eesti ettevõtete käive e-kaubandusest on veel tagasihoidlik

Uudis
Postitatud 27. oktoober 2020 9:30

Eelmisel aastal müüs viiendik Eesti ettevõtteist oma tooteid veebilehe või elektrooniliste andmevahetuse kanalite (EDI) kaudu. E-kaubanduse kaudu müünud ettevõtete osakaal on viimasel viiel aastal stabiilsena püsinud.

Statistikaameti juhtivanalüütik Tiina Pärson rõhutab, et kuna ettevõtete infotehnoloogia uuringus küsiti infot eelneva aasta kohta, siis ei peegeldu tulemustes veel koroonaviiruse mõju. „Möödunud aastal müüs 17% ettevõtetest oma tooteid veebilehe müügikeskkonna või äpi kaudu,“ tõi Pärson välja.

Veebileht on olemas enam kui kolmveerandil ettevõtetest ja neist 19% on internetist tellimise või broneerimise võimalus. Oma tooteid müüs e-kaubanduse veebilehtede kaudu 3% ettevõtetest.

Veebimüügi osakaal oli ettevõtete müügitulust 5%, millest 2% moodustas müük eraisikutele ning 3% müük teistele ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele. Müügi osatähtsus veebilehtede kaudu moodustas ettevõtete müügitulust vaid 0,3%.

EDI kanalite kaudu müük tähendab, et tellimus liigub automaatselt tellija tarkvarasüsteemist tema kaubanduspartneri majandustarkvara süsteemi, näiteks kasutatakse seda kaubanduses laovarude kontrollimiseks. EDI kanalite kaudu müüs eelmisel aastal oma tooteid 6% ettevõtteist. Enim kasutasid seda jae- ja hulgikaubanduse, toidu- ning joogitootmise, arvutite, elektroonika- ja optikatööstuse ning keemiatööstuse ettevõtted. EDI-müügi osatähtsus moodustas ettevõtete müügitulust 9%.

E-kanalite kaudu müünud ettevõtted tegevusalade kaupa, %*

Rahvusvahelises võrdluses oli Eesti e-kaubanduse osatähtsuselt Euroopa Liidu (ELi) liikmesriikide seas kesksel 15. kohal. „Eurostati avaldatud andmete puhul on oluline märkida, et tegevusalad, mille kohta e-kaubanduse andmeid avaldatakse ei sisalda põllumajanduse, hariduse ja tervishoiu valdkonna ettevõtteid. Küll on need tegevusalad aga kohaliku tarbija soovil lisatud Eesti uuringusse, mistõttu andmete võrdlemisel võib olla mõningaid erinevusi,“ märkis Pärson.

Ettevõtted, kelle e-kaubanduse käive moodustas käibest vähemalt protsendi, %*

Uuringu metoodika põhjal loetakse e-kaubanduseks tellimusi, mis sõlmitakse arvuti- või muu internetivõrgu kaudu selleks otstarbeks spetsiaalselt arendatud keskkonnas, kuid kauba või teenuse eest tasumine ja kohale toimetamine ei pea toimuma arvutivõrgu kaudu.

Vaata ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock