Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Eestis süüakse mune kaks korda rohkem kui toodetakse

Uudis
Postitatud 31. märts 2021 9:00

Statistikaameti andmetel toodeti Eestis 2020. aastal 159,3 miljonit muna, mida on 3% rohkem kui aasta varem. Kokku tarbiti mune pea 313,6 miljonit ehk 235 tükki iga elaniku kohta.

Statistikaameti analüütiku Ege Kirsi sõnul munatoodang küll aasta võrdluses suurenes, kuid jäi siiski oluliselt alla viimaste aastate tavapärastele mahtudele ning ei ole madalseisust taastunud. „Munade tarbimine ületas ligi kahekordselt toodangut ja iga teine söödud muna oli importmuna,“ täiendas Kirs.

Eestis oli eelmise aasta lõpu seisuga 2,1 miljonit kodulindu, kellest 96% olid kanad ja kuked, ülejäänud muud linnud. Linnud munesid kokku 159,3 miljonit ehk ligi 10 000 tonni mune. Aastatel 2014–2018 püsis Eesti munatootmine 200 miljoni piirimail, 2019. aastal aga vähenes see eelkõige salmonelloosi tõttu järsult 154 miljonile ning ei ole siiani taastunud.

Mune toodetakse vähestes suurtes ettevõtetes, kes annavad põhilise osa toodangust ning mõjutavad suurimaid kasve ja kahanemisi. Munatootmine on viimase kümnendi jooksul vähenenud ka väiksemates majapidamistes, samuti põllumajanduslikes kodumajapidamistes.

Kaks aastat tagasi toimunud järsk vähenemine tootmises tõi kaasa munade impordi kasvu. Möödunud aastal tarbiti mune 313,6 miljonit ehk 19 600 tonni, mis on 4% vähem kui aasta varem. Pea kogu tarbimine on söögiks, sest haudemune Eestis praktiliselt enam ei toodeta.

Munatoodete import Eestisse vähenes ja oli 10 900 tonni. Sisseveost peaaegu kolmveerandi moodustasid tervel kujul munad. Koorega kanamunade impordist pärines ligi pool Lätist, kolmandik Poolast ja kümnendik Leedust. Munade eksport oli 1200 tonni, mis on viimase kümne aasta madalaim näitaja.

Toodangu, impordi ja ekspordi järgi arvestades on Eesti munadega isevarustatuse tase 51%.

Munade tootmine, tarbimine ja import, 2011–2020


Tarbimine on leitud kasutades toodangu ning impordi ja ekspordi andmeid. Tarbitud koguses on munadele lisaks arvestatud veel mõnesid munatooteid pulbrilisel või vedelal kujul. Viimased on teisendatud arvestuslikult samuti ümber põhitooteks ehk munaks. Isevarustatus on arvestatud toodangu ja tarbimise suhtena.

Vaata ka põllumajanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Foto: Shutterstock