Ehitusmaht vähenes eelmisel aastal 6%

Uudis
Postitatud 23. veebruar 2024, 8.00

Statistikaameti esialgsetel andmetel ehitasid ehitusettevõtted 2023. aastal Eestis ja välisriikides püsivhindades kokku 6% vähem kui aasta varem. Ainult kohalikku ehitusturgu arvestades vähenes ehitusmaht 7%.

Ehitusettevõtted ehitasid kokku 4,1 miljardi euro eest: hooneid 2,6 miljardi ja rajatisi 1,5 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aastaga ehitati hooneid 11% vähem ja rajatisi (teed, sillad, sadamad, magistraaltorustikud, side- ja elektriliinid, spordiväljakud jms) 4% rohkem.

Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar sõnas, et eelmisel aastal mõjutas ehitusturgu nii jätkunud ehituskulude kasv, intressimäärade tõus kui ka tarbija kindlustunde vähenemine. „Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim hoonete ehitusmahtude kahanemine. Vähem ehitati uusi hooneid ja tehti remondi- ja rekonstrueerimistöid. Rajatiste puhul aga kasvas ehitusmaht eelkõige remondi- ja rekonstrueerimistööde tõttu,“ selgitas Sinisaar.

Välisriikides tegutsevate Eesti ehitusettevõtete mahud suurenesid 2023. aastal aasta varasemaga võrreldes 18%. Seal ehitati rohkem nii hooneid kui ka rajatisi. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahust oli 7%, aasta varem 5%.

Ehitusmahuindeksi muutus võrreldes eelmise aastaga

Ehitisregistri andmetel lubati eelmisel aastal kasutusse 8424 uut eluruumi ehk 29% rohkem kui aasta varem. Suurem osa (68%) uutest eluruumidest asub korterelamutes, millest populaarseim oli jätkuvalt kolme- kuni viiekorruseline korterelamu. Enim on vastvalminud eluruumide hulgas kahetoalisi, järgnevad nelja- ja kolmetoalised. Mullu kasvas enim kolmetoaliste eluruumide arv. Uute eluruumide pinna suurus oli keskmiselt 86 ruutmeetrit. Enamik valminud eluruumidest asuvad Tallinnas, järgnevad Tallinna lähiümbruse vallad ja Tartumaa.

Uued eluruumid tubade arvu järgi, 2023

Nõudlus uute eluruumide järele vähenes kolmandat aastat järjest. Ehitusluba väljastati 5612 eluruumi ehitamiseks, mida on ligi viiendiku võrra vähem kui aasta varem. Endiselt oli eelistatuim elamutüüp korterelamu.

Eelmisel aastal lubati kasutusse 1036 mitteelamut, kus on kasulikku pinda 818 600 ruutmeetrit. Enim lisandus tööstus-, lao- ja büroohoonete pinda. Võrreldes aasta varasemaga suurenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka maht.

Ehitusettevõtted ehitasid 2023. aasta neljandas kvartalis 1,2 miljardi euro eest, mida oli 2022. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 4% rohkem. Hooneid ehitati 4% vähem ja rajatisi ligi viiendiku võrra rohkem.

 

Ettevõtete kvartali majandusnäitajate andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Vaata ka ehituse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock