Info rakendusliidese kasutajatele: 15. maist avaldatakse tööturu andmed eraldi tabelites

Uudis
Postitatud 14. mai 2024, 10.23

15. maist 2024 avaldatakse tööturu valdkonnas aastased ja kvartaalsed andmed eraldi tabelites. Muudatused mõjutavad ennekõike neid, kes kasutavad andmeid masin-masin-liidestusega.

Tabelites, kus olid koos nii aastased kui kvartaliandmed, liiguvad kvartaliandmed uude tabelisse.

Soovitame rakendusliidese kasutajatel esimesel võimalusel oma suunamised üle kontrollida ja kohandada need uuele andmebaasile vastavaks, sest muidu ei jõua andmed pärast järgmist avaldamist huvilisteni. Juhendi statistika andmebaasi API kasutamise kohta leiab siit.

Muudatused andmetabelites

 

Tabel enne 15.05.2024

 Tabel alates 15.05.2024

Pealkiri

TT0150

TT0130Hõivatud põhitööl soo, vanuserühma ning täis- ja osaajaga töötamise järgi (kvartalid)
TT0150Hõivatud põhitööl soo, vanuserühma ning täis- ja osaajaga töötamise järgi

TT206

TT2060Hõivatud tööandja liigi järgi (kvartalid)
TT206Hõivatud soo ja tööandja liigi järgi

TT207

TT2070Hõivatud ja palgatöötajad soo ja majandussektori järgi (kvartalid)
TT207Hõivatud ja palgatöötajad soo, isikute rühma ja majandussektori järgi

TT217

TT2170Hõivatud tööalase seisundi järgi (kvartalid)
TT217Hõivatud isikute rühma ja tööalase seisundi järgi

TT220

TT2200Hõivatud ja palgatöötajad põhitööl täis- ja osaajaga töötamise järgi (kvartalid)
TT220Hõivatud ja palgatöötajad põhitööl soo, isikute rühma ning täis- ja osaajaga töötamise järgi

TT241

TT2410Hõivatud piirkonna ja majandussektori järgi (kvartalid)
TT241Hõivatud elukoha, piirkonna, maakonna ja majandussektori järgi

TT2419

TT2420Hõivatud soo, piirkonna ja ametirühma järgi (kvartalid)
TT2419Hõivatud soo, piirkonna, maakonna ja ametirühma järgi

TT246

TT2460Hõivatud välismaal töökoha riigi ja tegevusala järgi (kvartalid)
TT246Hõivatud välismaal töökoha riigi ja tegevusala järgi

TT45

TT45015-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi (kvartalid)
TT4515-74-aastased mitteaktiivsed isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht, rahvus) ja mitteaktiivsuse põhjuse järgi

TT453

TT453015-74-aastased mitteaktiivsed vanuserühma ja piirkonna järgi (kvartalid)
TT45315-74-aastased mitteaktiivsed vanuserühma, piirkonna ja maakonna järgi

TT43

TT445Töötud töötusperioodi kestuse järgi (kvartalid)
TT43Töötud töötusperioodi kestuse ja isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht, rahvus) järgi

TT0151

TT0160Tööturu põhinäitajad soo ja vanuserühma järgi (kvartalid)
TT0151Tööturu põhinäitajad soo ja vanuserühma järgi

TT330

TT330015-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi (kvartalid)
TT33015-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma järgi

TT3321

TT332015-74-aastaste hõiveseisund isikute rühma (elukoht, rahvus) ja soo järgi (kvartalid)
TT332115-74-aastaste hõiveseisund isikute rühma (elukoht, rahvus) ja soo järgi

TT4661

TT4660Tööjõud, hõivatud, tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr piirkonna ja isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht) järgi (kvartalid)
TT4661Tööjõud, hõivatud, tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr piirkonna, maakonna ja isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht) järgi

TT54

TT540Eesti tööjõu-uuringu vastamismäär (kvartalid)
TT54Eesti tööjõu-uuringu vastamismäär maakonna järgi

TT467

TT46715-74-aastaste hõiveseisund piirkonna järgi (kvartalid)