Inimesed eelistavad e-kaubandust, ettevõtted pilveteenuseid

Uudis
Postitatud 17. september 2020 8:00

Statistikaameti andmetel kasutas viimase kolme kuu jooksul 16–74-aastastest elanikest 56,5% e-kaubandust. Mullusega võrreldes on e-kaubanduse üldine populaarsus püsinud samal tasemel, ent suurenenud on summad, mida kaupade ja teenuste ostmisele kulutatakse. Ettevõtete uuringu tulemused näitasid, et enam kui pooled internetti kasutavatest äriühingutest tarbivad tasulisi pilveteenuseid.

Statistikaameti analüütik Katriin Põlluäär tõdeb, et e-kaubanduse kasvu veavad peamiselt naised. „Kümnest naisest kuus on viimase kolme kuu jooksul e-poest midagi tellinud. Kõige rohkem ostetakse rõivaid, jalatseid, sporditarbeid, reisi- ja majutusteenuseid ning erinevate ürituste pileteid,“ ütleb Põlluäär. Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud e-ostudele kulutatavad summad: viimase kolme kuu jooksul mõne ostu sooritanutest 26% kulutas selleks üle 500 euro.

Viimase kolme kuu jooksul e-kaubandust kasutanud 16–74-aastaste arv, 2005–2020

Kodust internetiühendust omab 90% ja interneti püsiühendust 82,6% leibkondadest. Kõige paremini ehk 99% ulatuses on internetiga varustatud lastega pered. Mobiilset internetiühendust omab 75,5% leibkondadest, mis on viis protsendipunkti vähem kui eelmisel aastal.

Internetti kasutab 89% Eestis elavatest 16–74-aastastest, neist igapäevaselt ligi 95%. Kõige aktiivsemad internetikasutajad on 25–34-aastased, kellest koguni 99,7% teeb seda iga päev või peaaegu iga päev. Kõige rohkem kasutatakse internetti e-kirjade ja veebiväljaannete lugemiseks, pangateenuste kasutamiseks ning info otsimiseks toodete ja teenuste kohta.

Tasulisi pilveteenuseid kasutab 57% ettevõtetest

Pilveteenuste kasutamine on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Kuus aastat tagasi kasutas tasulisi pilveteenuseid vaid veidi üle kümnendiku ettevõtetest, neli aastat tagasi 22%, kaks aastat tagasi 34% ja sel aastal juba 57% ettevõtetest.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Tiina Pärsoni sõnul on turule tulnud palju uusi pilveteenuste pakkujaid, kelle eesmärk on ettevõtete tööd lihtsustada. „Teenusepakkujad pööravad varasemast oluliselt rohkem tähelepanu turvalisusele ja turvariskide vähendamisele. Turvariskid on endiselt aktuaalsed, kuid ei ole saanud takistuseks pilveteenuste laialdasemal kasutamisel,“ selgitab Pärson.

Ettevõtete poolt ostetud pilveteenused (%), 2014–2020

Pilveteenuste kasutamisel puuduvad olulised erinevused suurte ja väikeste ettevõtete vahel. Neid kasutab 51% alla 20 töötajaga väikeettevõtetest ja 74% 250 või enama töötajaga suurettevõtetest. Tegevusvaldkondadest on suurimad teenuse kasutajad info- ja sidealase ning kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevusega ettevõtted.

Asjade internetti tarbib 16% ettevõtetest

Selle aasta uuringu uueks teemaks oli IoT (Internet of Things) ehk asjade internet, mida tarbib 16% ettevõtetest. See on eelkõige wifi vahendusel ühendatud seadmete kogum, mis võimaldab ümbritseva keskkonna seiret, seadmetevahelise teabe edastamist ja erinevate protsesside automatiseeritud kaugjuhtimist.

Enim kasutatakse asjade internetti elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise, veonduse ja laonduse ning veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse valdkonna ettevõtetes. Enam kui pooled asjade internetti tarbivatest ettevõtetest kasutavad seda sõidukite ja kaupade liikumise jälgimiseks, 38% klienditeeninduse parandamiseks ja enam kui kolmandik energia tarbimise optimeerimiseks.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181