Kas kriisist enim räsitud tegevusalad on U-kujulises taastumises?

Blogi
Postitatud 16. november 2020, 9.07 , juhtivanalüütikud Jaan Õmblus ja Märt Leesment

Viiruse leviku tõkestamise meetmed on avaldanud meie majandusele arvestatavat mõju. Mõned sektorid on selle tulemusena saanud rohkem kannatada kui teised. Peamine kahju on selgelt esile kerkinud ja selle ulatus arvutamisel. Mida on aga võimalik öelda kriisist enim mõjutatud sektorite taastumisvõime kohta?

Käive ja selle muutus on näitajad, mis annavad nii reaalmajanduses kui ka majandusstatistikas kõige vahetuma pildi turul toimuvast. Sisuliselt on tegemist hetkeolukorra peegeldusega. Bilansid saadakse kokku hiljem, nagu ka kasum-kahjum arvutatakse välja tagantjärele teatud perioodi tulemuste põhjal, mistõttu annab klassikaliste näitajate analüüs majanduses toimuvast pildi viitega. Infot ettevõtete käibest saame aga möödunud kuu kohta ja see on aluseks ettevõtete kiirstatistikale, mis annab majanduse tervisest kiireima pildi.

Käibe alusel koroonakriisi meetmete mõju analüüsides joonistuvad tegevusalade lõikes välja kaks enam kannatada saanud sektorit: majutus ja toitlustus ning kunst, meelelahutus ja vaba aeg. Mõlemal alal langes käive pärast isolatsiooninõuete kehtestamist märkimisväärselt, aga suve lõpust alates on märgata selget taastumist.

Majutuse ja toitlustuse tegevusala käive kukkus märtsis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 41%, aprillis 71%, mais 59%, juunis 39% ja juulis 22%. Kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sektoris olid samad näitajad vastavalt 26%, 71%, 60%, 31% ja 30%. Seega viisid viiruse tõrjemeetmed kahel tegevusalal käibed eelmise aastaga võrreldes küll tõsisesse madalseisu, kuid aasta edenedes see vahe enam nii suur ei ole. 

U-kujulises käibe muutuses peitub positiivne uudis 

Kahe kõige rohkem kannatada saanud sektori käibe languse ja tõusu dünaamika põhjal on tõenäoliselt tegemist U-kujulise taastumisega. 

U-kujuline taastumine on majanduslik dünaamika, mis graafikul kuvatuna moodustab U-kuju. Sellist mudelit analüüsitakse peamiselt majanduslanguse korral, kui näiteks sisemajanduse koguprodukt (SKP), tööhõive või tööstustoodang saavad tagasilöögi ja hakkavad siis teatud aja pärast taas kasvama. U-kuju näitab, et pärast langust ja mõne aja kestnud rasket olukorda toimub kiire taastumine, vastandina võimalikule pikale madalseisule. Seega on selle mudeli puhul tegemist suhteliselt hea lahendusega. Eristatakse ka V-kujulist taastumist, mis tähendaks veel kiiremat tagasitulekut normaalsusesse, madalseisu siis sisuliselt ei eksisteeriks.  

Kahe sektori kuude lõikes välja toodud käibenumbrid peegeldavad vähemalt viimastel andmetel U-kujulist arengut. Andmetest on näha sisulist madalseisu, millest tulenevalt V-kujust rääkida ei saa, kuid käibed ei näita ka pikaajalise stagnatsiooni teket.  

U-kujuline areng palju kannatanud sektorites on hea uudis. See tähendab, et tuleme kriisist välja. Küsimus on selles, millal ja kas praegusele U-le järgneb ka teine U. Viiruse teine laine on kohal ja ühiskond elab uute piirangute kartuses. Õnneks on vaatamata viirusest halvatud pakkumisele nõudlus jätkuvalt olemas. Mainitud kahe tegevusala puhul tähendab see, et inimesed soovivad võimalusel jätkuvalt reisida, väljas süüa, kultuuri ja meelelahutust tarbida. Tarbijate eelistused ja nõudlus võivad küll veidi muutuda, aga üldine soov jääb püsima. Loodame parimat, sest majandusstatistiline vundament selleks on olemas.

Vaata statistikaameti kiirstatistika rubriigist ka teisi ettevõtete ja tööturu kiirstatistika näitajaid.