Kaubavahetus vähenes augustis viiendiku võrra

Uudis
Postitatud 10. oktoober 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel eksporditi augustis kaupu 1,5 miljardi ja imporditi 1,8 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 22% ning import 19%. Kaubavahetuse puudujääk augustis oli 293 miljonit eurot, mis on 7 miljonit vähem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et sarnaselt juulile mõjutas oluliselt ka tänavu augustis ekspordi ja impordi vähenemist 2022. aasta kõrgem võrdlusbaas. „Mullusega võrreldes vähenes kaubavahetus nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui liiduväliste riikidega. Kõige suuremat muutust oli augustis märgata just mineraalsete toodete, eriti elektrienergia ekspordis ja impordis. Siinkohal mängis suurt rolli ka mineraalsete toodete hinnalangus,“ lisas Leppmets.

Kaupadest eksporditi augustis enim elektriseadmeid (14% Eesti koguekspordist) ja mineraalseid tooteid (12%). Kõige rohkem ehk 238 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete eksport. Järgnesid põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning puidu ja puittoodete väljaveo vähenemine vastavalt 42 miljoni ja 39 miljoni euro võrra. Ainsana suurenes transpordivahendite eksport Eestist 17 miljoni euro võrra.

Eesti päritolu kaupade eksport vähenes augustis mullusega võrreldes 21%, kuid selle osatähtsus kasvas aastaga ühe protsendipunkti võrra, moodustades tänavu augustis 64% Eesti koguekspordist.

Eesti peamine ekspordipartner augustis oli Soome, kuhu lähetati 18% Eesti koguekspordist, järgnesid Läti (13%) ja Rootsi (10%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid, sh staatilisi muundureid, Lätti mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, ning Rootsi elektriseadmeid, sh kommunikatsiooniseadmeid. Kõige rohkem vähenes kaupade eksport Eestist Lätti (148 miljoni euro võrra), Ameerika Ühendriikidesse (61 miljoni euro võrra) ja Indiasse (40 miljoni euro võrra). Lätti viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid, sh kommunikatsiooniseadmeid, ning Indiasse mineraalseid tooteid, sh töödeldud õlisid. Enim ehk 45 korda kasvas kaupade eksport Singapuri (44 miljoni euro võrra), kuhu viidi mullusest enam mineraalseid tooteid, sh põlevkivikütteõli.

Augustis imporditi kaupadest enim elektriseadmeid (14% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (12%), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning transpordivahendeid (12%). Kõige enam ehk 359 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete import. Järgnesid mehaaniliste masinate ning keemiatööstuse tooraine ja toodete sisseveo vähenemine vastavalt 31 miljoni ja 20 miljoni euro võrra. Kõige rohkem ehk 16 miljoni euro võrra suurenes transpordivahendite import Eestisse.

Impordipartneritest oli Eesti jaoks augustis esimesel kohal Soome (15% Eesti koguimpordist). Järgnesid Saksamaa (12%) ja Leedu (11%). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, Saksamaalt transpordivahendeid, sh sõiduautosid, ning Leedust mineraalseid tooteid, sh gaasiõlisid. Kõige enam vähenes kaupade import Soomest (142 miljoni euro võrra), Venemaalt (96 miljoni euro võrra) ning Lätist ja Leedust (mõlemast 54 miljoni euro võrra). Mainitud riikidest toodi tänavu Eestisse mullusest vähem mineraalseid tooteid. Soomest imporditi vähem elektrienergiat, Venemaalt töödeldud õlisid, Lätist maagaasi ning Leedust gaasiõlisid. Enim kasvas kaupade import Taanist (26 miljoni euro võrra), kust toodi eelmise aastaga võrreldes rohkem tuulegeneraatoreid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2023
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2023
  Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2022 2023 muutus, % 2022 2023 muutus, % 2022 2023
KOKKU 14 087 12 208 -13 16 472 14 195 -14 -2 385 -1 987
Jaanuar 1 637 1 498 -9 1 782 1 659 -7 -145 -162
Veebruar 1 509 1 526 1 1 770 1 641 -7 -261 -115
Märts 1 985 1 706 -14 2 171 1 914 -12 -186 -209
Aprill 1 601 1 501 -6 2 137 1 747 -18 -536 -247
Mai 1 929 1 646 -15 2 229 1 969 -12 -301 -323
Juuni 1 838 1 596 -13 2 144 1 854 -14 -306 -258
Juuli 1 698 1 265 -26 2 049 1 645 -20 -351 -380
August 1 890 1 472 -22 2 190 1 765 -19 -300 -293
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, august 2023
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 472 100 -22 KOKKU 1 765 100 -19
EL-27 1 097 75 -14 EL-27 1 508 85 -16
Euroala 20 riiki 833 57 -15 Euroala 20 riiki 1 129 64 -19
EL-i välised riigid 375 25 -39 EL-i välised riigid 257 15 -37
1. Soome 266 18 -2 1. Soome 273 15 -34
2. Läti 190 13 -44 2. Saksamaa 205 12 -10
3. Rootsi 142 10 -19 3. Leedu 201 11 -21
4. Leedu 128 9 12 4. Läti 181 10 -23
5. Saksamaa 82 6 -10 5. Poola 133 8 -9
6. Norra 56 4 -14 6. Rootsi 130 7 -18
7. Poola 51 3 -1 7. Holland 90 5 9
8. Holland 50 3 18 8. Hiina 88 5 -3
9. Singapur 45 3 - 9. Taani 60 3 78
10. Venemaa 36 2 -45 10. Itaalia 43 2 -5
Eksport ja import kaubagruppide järgi, august 2023
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss
mln eurot

osa-tähtsus,%

muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot

osa-tähtsus,

%

 

muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot
KOKKU 1 472 100 -22 1 765 100 -19 -293
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 151 10 -22 212 12 4 -61
Mineraalsed tooted (V) 180 12 -57 218 12 -62 -38
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 77 5 -2 152 8 -12 -74
Kummi- ja plasttooted (VII) 47 3 -6 87 5 -13 -40
Puit ja puittooted (IX) 147 10 -21 49 3 -14 98
Paber ja pabertooted (X) 32 2 -31 30 2 -6 2
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 36 3 -9 76 4 3 -41
Metall ja metalltooted (XV) 114 8 -25 158 9 -7 -44
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 146 10 -4 170 10 -15 -24
Elektriseadmed (85) 206 14 -12 244 14 2 -38
Transpordivahendid (XVII) 132 9 15 207 12 8 -75
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 41 3 -14 35 2 -11 6
Mitmesugused tööstustooted (XX) 106 7 -10 46 3 -4 60
Muu 57 4 -2 81 4 -4 -24

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee

 

 

Foto: Shutterstock