Kriisiaastal autoturg kahanes, aga väikelaevade ostmine sai hoo sisse

Blogi
Postitatud 4. veebruar 2021, 13.05 , juhtivanalüütik Rita Raudjärv

Koroonaviiruse levik mõjutas 2020. aastal oluliselt sõidukite registreerimist nii Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas. Esmaselt registreeritud sõidukite arv on oluline näitaja väljendamaks tarbijate kindlustunnet tuleviku suhtes ning valmidust teha kulukaid oste. Uurisime, mil määral möödunud erakordne aasta seda mõjutas.

Esmaselt registreeritud sõidukite arv vähenes Eestis 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga viiendiku võrra. Kõige rohkem kahanes maastikusõidukite, busside, veoautode ning sõiduautode registreerimine. Samas väikelaevu ja jette ning haagiseid registreeriti isegi rohkem kui aasta varem.

Kõige suurem sõidukite registreerimise vähenemine toimus kevadel esimese koroonaviiruse puhangu ajal. Tulenevalt sõiduki tüübist oli aga kasvu ja kahanemise muster kuude kaupa küllaltki erinev. See sõltub nii sõidukite kasutamise hooajalisusest kui ka kulutuse suurusest. Näiteks busside osa kogu registreeritud sõidukitest on väga väike, samas on nende puhul investeering suurem ning planeeritud pikemaks ajaks. Suvine viiruspuhangu taandumine peegeldus ka sõidukite ostmises, kuna aasta teises pooles vähenemine olenevalt sõidukitüübist taandus veidi või pöördus hoopis kasvule.

Registreeritud sõiduautode arv vähenes üle veerandi

Ligi 70% esmaselt registreeritud sõidukitest moodustavad sõiduautod, mistõttu kajastab nende registreerimine üsnagi täpselt üldist olukorda. Esmaselt registreeritud sõiduautode arv vähenes aastaga 26%, sealhulgas uute sõiduautode arv 30%. Kuude lõikes oli kõige suurem kahanemine aprillis ja mais, vastavalt 64% ja 58%. Alates juunist hakkas vähenemine taanduma, aga üheski kuus ei saavutanud 2019. aasta taset. Uute sõiduautode registreerimine vähenes aprillis ja mais vastavalt 68% ja 62% ning jätkas aasta lõpuni natuke suuremat kahanemist kui sõiduautode registreerimine kokku.

Autoturg vähenes enim Hispaanias

Euroopa Liidus (EL-is) vähenes uute autode registreerimine 2020. aastal võrreldes eelneva aastaga 3 miljoni võrra ehk neljandiku. Kõigis 27 EL-i liikmesriigis oli märgatav turulangus.

Suurimatest autoturgudest vähenes uute autode registreerimine enim ehk 32,3% Hispaanias, millele järgnesid 27,9%-ga Itaalia ja 25,5%-ga Prantsusmaa. Saksamaal toimus samuti märkimisväärne 19,1% vähenemine.

Nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides paistab silma, et aasta alguses vähenes uute sõiduautode registreerimine tunduvalt. Pandeemia ohjeldamismeetmed ning kogu aasta jooksul kehtestatud abipaketid aitasid kaasa, et tarbimine ei vähenenud liigselt. Selle tulemusena oli aasta teises pooles märgata tarbijate kindlustunde mõningast taastumist.

Vaata ka transpordi valdkonnalehte.


Foto: Shutterstock