Kuidas saada teada, kui palju teeniksin sotsiaalmeedia sisuloojana?

Blogi
Postitatud 12. oktoober 2023, 9.30 , Andmeteadur Kadri Rootalu

Kui küsida noortelt, kelleks nad saada tahavad, erinevad vastused ilmselt tunduvalt sellest, mida noored 20 või 50 aastat tagasi soovisid. Paljusid ameteid, mida praegu peetakse, ei olnud 50 aastat tagasi olemaski. Kindlasti kuuluvad sellesse gruppi ametid, mis on seotud sotsiaalmeediaga. Seetõttu vaatame lähemalt, millised on inimesed, kes töötavad iga päev sotsiaalmeedia sisuloojana, aga ka laiemalt reklaami ja turunduse alal. Samuti vaatame, kui palju selline töö palgana sisse toob. Selleks kasutame statistikaameti palgarakenduse andmeid 2023. aasta teise kvartali kohta.

Kuidas statistikaameti palgarakendust kasutada?

Palgarakenduse statistika on kokku pandud maksu- ja tolliameti töötamise registri põhjal. Inimese ameti kohta saame infot, kui tööandja töölepingut sõlmides või seda muutes töötamise registrisse vastava sissekande teeb.

Igaüks saab ka ise vaadata, mis on tema enda ametinimetus töötamise registris. Selleks tuleb siseneda maksu- ja tolliameti e-teenindusse (e-MTA), valida vasakpoolsest menüüst „Registrid ja päringud“ ning seejärel „Minu töötamised“. Vaata näidet kuvatõmmiselt:

Näiteks paljudel statistikaameti töötajatel on töötamise registris ametinimetus statistik.

Leitud ametinimetuse saab sisestada palgarakenduse otsinguaknasse. Seejärel näeb ülevaadet vastava ameti pidajate kohta, kes töötavad töölepinguga või avalikus teenistuses.

Kuna erinevaid ameteid (nagu statistik) on väga palju, on statistika esitatud pisut üldisemalt, ametirühma tasandil. Näiteks otsingusõnale „statistik“ antakse vastusena suurem ametirühm „Matemaatikud, aktuaarid ja statistikud“. Otsingusõnadele „sotsiaalmeedia sisulooja“ tuleb vastuseks reklaami ja turunduse tippspetsialistide statistika. Sellesse rühma kuuluvad veel näiteks sellised ametid nagu „Reklaamikirjutaja“, „Ettevõtlusspetsialist“, aga ka „Reklaami tippspetsialist“ ja „Turunduse tippspetsialist“ ning mitmed teisedki ametid.

Täpsemalt saab ametite jagunemist vaadata ametite klassifikaatorist (lehte saab avada ainult Eestis). Töötamist registrisse sisestades saab ameteid valida vaid klassifikaatoris leiduvate nimetuste hulgast. Seega isegi kui töölepingusse on kirjutatud ametiks „turundusvõlur“, on registris ilmselt kirjas argisema nimega amet.

Mida teab palgarakendus sotsiaalmeedia sisuloojate kohta?

Sotsiaalmeedia sisuloojad kuuluvad palgarakenduses reklaami ja turunduse tippspetsialistide hulka. Töölepinguga või avaliku teenistuse lepinguga töötab neid tippspetsialiste pisut üle 4000. Seejuures naisi on nende seas rohkem kui mehi ehk 64%.

Vanuse järgi on sellel alal töötavad inimesed pigem noored, kõige sagedasem on vanusegrupp 25–34 eluaastat, järgneb 35–44 eluaastat.

Reklaami ja turunduse tippspetsialistide mediaanpalk oli 2023. aasta II kvartalis 2354 eurot, keskmine palk 2577 eurot. Seega on tegu ametiga, kus teenib Eesti keskmisest rohkem.

Kõrgeimad palgad on selles ametis Harjumaal, madalaimad Võrumaal. Seejuures on regionaalsed erinevused suured nii keskmistes kui mediaanpalkades– Võrumaal teenivad reklaami ja turunduse tippspetsialistid keskmiselt 1200 eurot vähem kui Harjumaal.

Sotsiaalmeedia sisuloojaid on reklaami ja turunduse tippspetsialistide seas kokku 31. Võrreldes valdkonna keskmisega on nende seas kõrgem naiste osakaal (71%), aga keskmise ja mediaanpalga (1700 €) poolest jäävad sisuloojad keskmisele alla. Ka sisuloojad on pigem noored – enamasti jääb nende vanus alla 30 aasta.

Palgarakenduses on eraldi alalehel välja toodud ka palkade sooline erinevus – kõigi ametite peale kokku on keskmine erinevus 15%. Reklaami ja turunduse tippspetsialistide ametirühma puhul on see pigem väike, jäädes 5% juurde.


 

Miks ma ei leia palgarakendusest oma ametit?

Võib ka juhtuda, et kasutaja proovib küll palgarakendusse oma ametit sisestada, kuid tulemusi ei saa. See võib juhtuda näiteks siis, kui tegemist on harva esineva ametiga kas

Keskmine sisulooja

Eestis üldiselt või mõnes maakonnas. Palgarakenduses ei avaldata ka sise- ja kaitseministeeriumi ning nende haldusala töötajate statistikat. See tähendab, et palgarakendusest ei leia näiteks politseinike või päästjate palku.

Nagu varem kirjeldatud, ei näidata rakenduses ka üksikute ametite palku. Nii ei saa rakenduses näha ainult sotsiaalmeedia sisulooja ametit pidavate inimeste palka ilma reklaamikirjutajate ja turundajateta. Statistikaameti analüütikutel on võimalik vajadusel alusandmete põhjal levinumate üksikametite statistikat siiski kokku panna. Seda saab teha juhul, kui vastavat ametit peab vähemalt 20 töötajat.

Sel viisil andmeid välja võttes saab teada, et 2023. aasta 30. juuli seisuga töötas ametlikult sotsiaalmeedia sisuloojana 31 inimest, neist 25 töölepinguga ja kuus mõnda muud tüüpi lepinguga (näiteks käsunduslepinguga või tegi vabatahtlikku tööd). Töölepinguga töötajatest oli 2023. aasta II kvartalis palka saanud 23 inimest. Naisi oli nende seas kaks korda rohkem kui mehi ning nii mediaan- kui keskmine brutopalk olid 1700 euro juures.

Arvestada tuleb aga, et ilmselt on sotsiaalmeedia sisuloojaid lisaks palgatöötajatele ka ettevõtjate seas ning nende tulude kohta teada saamiseks peab kasutama teisi andmeallikaid.

Tutvu statistikaameti palgarakendusega. Vaata ka palga ja tööjõukulu valdkonnalehte.