Minifacts about Estonia 2017

Uudis
Postitatud 30. juuni 2017, 9.00

ISSN 1736-2237
ISBN 978-9985-74-616-5

Inglise keeles
Formaat A6. 48 lk
Ilmus: 30.06.2017

Populaarne taskuteatmik annab olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaate Eesti eri eluvaldkondade arengust. Vaatluse all on loodus, rahvastik, haridus, kultuur, tööturg, palk, rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööstus, põllumajandus, väliskaubandus, turism jms. Põhjalikumalt käsitletakse viimasel aastal toimunut, võrdluseks on esitatud kümne viimase aasta, samuti teiste Euroopa Liidu riikide andmed. Lisatud on geograafilisi fakte Eestist ja infot valitsussüsteemi kohta, samuti oluliste Eesti veebilehtede aadressid. Tänavu, kui Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, on sellist teatmikku eriti sobiv jagada Eestit tutvustava materjalina väliskülalistele, samuti reklaamina rahvusvahelistel konverentsidel või välisvisiitidel.

Hind 3,23 EUR