Muuseumide külastamine on hoogustunud (parandatud 23.05.2023)

Uudis
Postitatud 17. mai 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel külastati 2022. aastal Eestis muuseume ligi 2,5 miljonit korda. Eelnevate aastatega võrreldes on külastuste arv tõusuteel, kuid pandeemiaeelsele tasemele jääb veel alla.

Pressiteates on parandatud punasega märgitud kohad. Muudatuste põhjuseks on andmete esitamisel tekkinud viga, mis omakorda mõjutas külastuste arvuga seotud näitajaid. Andmed esitati täpsustatud kujul uuesti ja sellest lähtuvalt korrigeerisime pressiteate sisu.

Eestis oli mullu 170 muuseumi 227 külastuskohaga. Kõige rohkem oli kohamuuseume (85), nendele järgnesid teemamuuseumid (67) ning arheoloogia- ja ajaloomuuseumid (41).

Statistikaameti sotsiaalstatistika tiimijuhi Eveli Voolensi sõnul külastati enim teemamuuseume ning arheoloogia- ja ajaloomuuseume. „Võrreldes 2021. aastaga kasvas enim külastuste arv teemamuuseumidesse ning arheoloogia- ja ajaloomuuseumidesse . Alla 9-aastaste laste hulgas olid kõige populaarsemad teemamuuseumid ning teadus- ja tehnikamuuseumid, kõige vähem külastasid nad aga kunsti- ja loodusmuuseume.“  

Muuseumikülastused Eestis, 2012–2022 (parandatud)

Kõige rohkem muuseume asub Harju maakonnas (71), millest 53 Tallinnas. Tallinnale järgnevad muuseumide arvu poolest Tartu ning Lääne-Viru maakond. „Ootuspäraselt külastati enim Harjumaa ning Tallinna muuseume: kõige rohkem külastati Tallinnas Lennusadamat, KUMU ning Kiek in de Köki muuseumit. Kogu Eestis käidi aga enim AHHAA-s, Lennusadamas ja KUMUs “ rääkis Voolens.

Ta lisas, et kui Harjumaa (sh Tallinn) on muuseumide arvu poolest Eestis esikohal, siis kõige enam tehti muuseumikülastusi tuhande elaniku kohta hoopis Saare ja Lääne maakonnas. „Mõlemas maakonnas käidi muuseumides keskmiselt 3–4 korda aastas inimese kohta,“ lisas Voolens.

Muuseumikülastused tuhande elaniku kohta maakonniti, 2022 (parandatud)

Muuseume on rohkem külastama hakanud ka välisturistid. Kui 2021. aastal jäi välisturistide arv muuseumides veidi alla 240 000, siis 2022. aastal külastas Eesti muuseume hinnanguliselt üle 670 000 turisti. Protsentuaalselt moodustasid välisturistid 27% kõikidest külastajatest.

Uuringu avaliku huvi peamine esindaja on kultuuriministeerium, kelle tellimuse alusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid analüüsib. Muuseumide liigitus põhineb UNESCO soovitatud jaotusel.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Vaata ka muuseumide valdkonnalehte.

 

Täpsem teave

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

 

Hea teada:

  1. 18.05.2023 tähistavad maailma muuseumid rahvusvahelist muuseumipäeva, mis kannab pealkirja „Muuseumid, keskkond ja heaolu“.
  2. 20.05.2023 toimub muuseumiöö, mille raames avavad oma uksed mitmed muuseumid ja mäluasutused üle Eesti. Muuseumiöö teemaks on sel korral „Öös on liikumist“. Teema on seotud praeguse liikumise teema-aastaga, keskendudes tervislikele eluviisidele ja liikumisharrastustele.