Ettevõtjate kasum vähenes märkimisväärselt

Uudis
Postitatud 4. juuni 2009, 11.00

Ettevõtlussektori 2009. aasta I kvartali kogukasum vähenes eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 79%, teatab Statistikaamet.

Ettevõtted teenisid I kvartalis kasumit 2,1 miljardit krooni, mis on ligi 8 miljardit vähem kui aasta tagasi. Sellest madalam oli ettevõtlussektori kasum viimati 1999. aasta IV kvartalis, kui ettevõtjad teenisid kasumit veidi üle miljardi krooni.

Esmakordselt oli kahjumis suurima müügituluga tegevusala — hulgi- ja jaekaubandus, mille kahjum ulatus I kvartalis 443 miljoni kroonini. Kahjumis oli jaekaubandus ja mootorsõidukite müük, hulgikaubandus oli väikeses kasumis. Suurenev tööpuudus tekitab tarbijates ebakindlust tuleviku suhtes ning ostuotsust kaalutakse põhjalikumalt. Tihe konkurents on viinud jaekaubandusettevõtted olukorda, kus tuleb kaubelda ka kahjumiga.

Teistest tegevusaladest olid kahjumis taime ja loomakasvatus, metsamajandus, ehitus ning majutus ja toitlustus.

2009. aasta I kvartalis müüsid ettevõtted kaupu ja teenuseid jooksevhindades kokku üle 120 miljardi krooni eest; s.o viiendiku vähem kui aasta tagasi. Suurima osatähtsuse müügitulust andsid hulgi- ja jaekaubanduse ning töötleva tööstuse ettevõtted — vastavalt 39% ja 19%. Müügitulu vähenes nii hulgi-ja jaekaubanduses kui ka töötlevas tööstuses neljandiku. Ka teiste suuremate tegevusalade müügitulu langes.

Sarnaselt müügituludele on vähenenud ka ettevõtete kulud, kuid seal on langus väiksem (17%). Kõige rohkem langesid kulud ehituses (27%) ning hulgi- ja jaekaubanduses (22%).Ettevõtete tööjõukulud vähenesid aastaga 10%.

Ettevõtted investeerisid 2009. aasta I kvartalis 8,5 miljardit krooni, mis on 10% vähem kui aasta tagasi. Investeeriti peamiselt hoonete ja rajatiste ehitamisse ja rekonstrueerimisse ning masinatesse ja seadmetesse. Investeeringud hoonete ja rajatiste soetamisse suurenesid ligi kolmandiku ning investeeringud maasse 41%. Teised investeeringud vähenesid.