Statistikaameti peadirektori asetäitjaks saab endine rahandusministeeriumi asekantsler Kaie Koskaru-Nelk

Uudis
Postitatud 14. august 2019, 11.00

Alates septembrist saab statistikaameti peadirektori asetäitjaks eelmine rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk. Avalikus sektoris üle 20 aasta juhtivatel kohtadel töötanud Koskaru-Nelk hakkab vastutama statistika analüüsi osakondade ja rahvusvahelise koostöö strateegilise juhtimise eest.

Kaie Koskaru-Nelk

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnas, et Kaie Koskaru-Nelk toob statistikaametisse väärtuslikud ja mitmekülgsed kogemused riigi rahanduse ja finantsanalüüsi valdkonnast. „Statistikaametil on riigi juhtimisotsuste toetamisel aina suurenev roll. Lähiaastatel vaadatakse üle kõik riiklikud arengukavad ja statistikaameti ülesanne on aidata riigil leida just need õiged näitajad, millega hinnata arengukavades seatud eesmärkide tulemuslikkust. Rahandusministeeriumi asekantslerina oli Koskaru-Nelk üks tegevuspõhise riigieelarve väljatöötajatest, mistõttu usun, et tema kogemused tugevdavad märgatavalt ameti positsiooni riigijuhtimise koostööpartnerina,“ ütles Mägi. 

Statistikaameti peadirektori asetäitja leidmiseks kuulutati juuli keskel välja avalik konkurss. „Rahulikku suveaega arvestades rõõmustasime, et konkursil osales 17 tugevat ja väga mitmekesise taustaga kandidaati. Võib öelda, et konkurss oli väga tasavägine,“ lisas Mägi.

Kaie Koskaru-Nelk sai 2001. aastal Tartu Ülikooli majandusteooria ja välismajanduse erialal magistrikraadi. Ta on end täiendanud Tallinna Ülikoolis infotehnoloogia juhtimise erialal, läbinud NLP coaching’u programmi juhtidele ning peale selle osalenud mitme rahvusvaheliselt tunnustatud ülikooli e-kursusel.

Enne rahandusministeeriumi asekantsleri ametit on Koskaru-Nelk töötanud kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhatajana, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhatajana, justiitsministeeriumis finantsanalüütiku ning talituse juhatajana ja Eesti Pangas finantsanalüütikuna. Peale selle on ta juhtinud riigi äriühingute nõukogusid ja osalenud nii tavapärases nõukogu töös kui ka auditikomiteedes.

Kaie Koskaru-Nelgi sõnul on pikaajaline avalikus sektoris töötamine andnud võimaluse õppida põhjalikult tundma selle sektori toimimise põhimõtteid, mida on vajadusel muudetud. „Eelarvepoliitika asekantslerina soovisin riigieelarve tegemisel suurendada teadmuspõhiste otsuste rolli. Eesmärki ellu viies puutusin kokku mitme probleemiga: puudused andmete kvaliteedis, andmete omavaheline korrastamatus, ebaselge vastutus andmete eest jne. Usun, et statistikaametis saan aidata ellu viia muutust, mille tulemusel hallatakse ja analüüsitakse Eestis andmeid senisest targemini,“ märkis Koskaru-Nelk.

Statistikaamet on riigiasutus, mille põhiülesanne on pakkuda objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta. Statistikaameti eesmärk on kujuneda aastaks 2022 Euroopa kõige tõhusamaks ja uuenduslikumaks tarbijasõbraliku ning usaldusväärse statistika tootjaks.