Rahvaloendus: Esmalt selguvad rahvastiku andmed, seejärel elamistingimused

Uudis
Postitatud 20. mai 2022, 8.43

Tänu registripõhisele loendusele saab statistikaamet hakata rahvaloenduse andmeid avaldama tunduvalt varem, kui seda on saadud teha eelnevate rahvaloenduste puhul. Kõik andmed saavad avaldatud juba aasta lõpuks!

Esimesed ametlikud rahvaloenduse andmed avaldatakse juba peagi ehk 1. juunil. Siis selgub täpne Eesti rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus. Juba olemasoleva statistikaga võrreldes on rahvaloenduse andmed märksa täpsemad. Näiteks saame teada rahva paiknemise ja asustustiheduse lausa külade täpsusega.

Üldiselt võibki öelda, et rahvaloenduse esmalt avaldatavate andmetega saame detailsema ülevaate Eesti rahvastikust – kui palju on meil erirahvusi, kus nad elavad ja kuidas on see aja jooksul muutunud. Juulis saame teada, millistes eluruumides eestlased elavad. 

Rahvaloenduse ankeetides olnud enesehinnanguliste küsimuste andmed saavad avalikuks aasta lõpu poole, sest need andmed vajavad veidi põhjalikumat kontrolli ja analüüsi. Siis selgub, keda või mida meie rahvas usub, milliseid keeli me oskame, kuidas oma tervislikku seisundit hinnatakse jne.

 

Rahvaloenduse andmete avaldamiskalender

1.06.2022 Rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus

5.07.2022 Eluruumid ja eluruumidega hooned

3.08.2022 Haridus

6.09.2022 Leibkonnad ja perekonnad

4.10.2022 Põlisus

5.10.2022 Elamistingimused

2.11.2022 Usk (küsitluse põhjal)

3.11.2022 Võõrkeelteoskus. Murded (küsitluse põhjal)

23.11.2022 Põlisus ja ränne (küsitluse põhjal)

28.11.2022 Tervis (küsitluse põhjal)

15.12.2022 Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne

 

Statistikaameti avaldamiskalendriga saab lähemalt tutvuda siin.