Säästva arengu näitajad

Uudis
Postitatud 31. märts 2015, 8.00

ISSN 1736-9738
ISBN 978-9985-74-580-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 152 lk
Ilmus: 31.03.2015

Kuidas edeneb Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21” (SE21) nelja eesmärgi – heaolu kasv, sidus ühiskond, eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline tasakaal – saavutamine? Kogumik koondab 69 säästva arengu näitajat, mille abil vaadeldakse strateegias seatud eesmärkide poole püüdlemist just Eesti säästva arengu kontekstis. Iga näitaja kohta on peale olukorra analüüsi kirjeldatud ka asjakohasus SE21 kontekstis ja meetmed lähtuvalt riigis kehtivatest arengu- ja tegevuskavadest. Kogumik valmib koostöös Riigikantselei strateegiabürooga. Kuigi fookus on säästva arengu vaatenurgast olulistel teemadel, pakub kogumik lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.

Sisukord

  • Eesti kultuuriruumi elujõulisus
  • Heaolu kasv
  • Sidus ühiskond
  • Ökoloogiline tasakaal