Eesti teadus- ja arendustegevusele annab hoogu ettevõtlussektor

Uudis
Postitatud 2. detsember 2020, 8.00

Statistikaameti andmetel kulutati Eestis 2019. aastal teadus- ja arendustegevusele 453 miljonit eurot ehk lausa 24% enam kui aasta varem. Teadus- ja arendustegevuse kulude osakaal sisemajanduse koguproduktist moodustas 1,61%, mis on viimase viie aasta kõrgeim näitaja.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Tiina Pärsoni sõnul kasvasid kulutused teadus- ja arendustegevusele oluliselt juba kahel eelneval aastal, kuid nii suures mahus, kui möödunud aastal ei ole neid varem tehtud. „Enam kui pool kulutustest tehti ettevõtlussektoris, kus need kasvasid eelneva aastaga võrreldes 56%. Viimati oli ettevõtlussektori poolt teadus- ja arendustegevusse suunatud summa nii suur 2011. aastal, kui tehti suurinvesteeringuid õlitööstusesse,“ lisas Pärson.

Kõige enam suunasid rahalist ressurssi teadus- ja arendustegevusse info ja side valdkonna ettevõtted, kelle panus ulatus 100 miljoni euroni. Järgnesid töötleva tööstuse ettevõtted 66 miljoni euroga ning kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevusega ettevõtted 20 miljoni euroga.

Teadus- ja arendustegevuse kulutused kasvasid riigisektoris 11%, kus nende summa oli 46 miljonit eurot. Kõrgharidussektoris ja kasumitaotluseta erasektoris kulutused vähenesid.

Viimasel kolmel aastal on kulutustes kasvanud investeeringute osakaal ja ka eelmisel aastal suurenes nende maht võrreldes 2018. aastaga 70%. Investeeringud suurenesid oluliselt nii riigi- kui ka ettevõtlussektoris, vähenesid aga kõrghariduse valdkonnas. Tööjõukulud, mis moodustavad teadus- ja arendustegevuse kuludest enam kui poole, kasvasid eelneva aastaga võrreldes 25%, ulatudes 241 miljoni euroni.

Teadus- ja arendustegevuse kulutused kululiikide lõikes, 2011–2019

Teadus- ja arendustegevuse kulutustest 37% oli rahastatud riigi poolt. Valdav osa riigi rahast suunati kõrgharidus- ja riigisektorisse. Ettevõtlussektoris tehtud kuludest oli riigi poolt eraldatud raha osakaal 8%.

Kulutustest pea pool suunati katse- ja arendustöödele. Alusuuringute osatähtsus kogukuludest oli 24% ja rakendusuuringute osatähtsus 29%. Võrreldes varasemate aastatega kasvas rakendusuuringute osatähtsus ja seda pea kõigis alamsektoreis.

Täistööajale taandatud töötajaid oli 2019. aastal teadus- ja arendustegevuses 6448, teadlasi ning insenere kokku 4992. Naiste osakaal on paari protsendi võrra langenud nii teadus- ja arendustegevusega töötajate hulgas kokku kui ka teadlaste ning inseneride hulgas.

Vaata ka teadus- ja arendustegevuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock