Tõetamm näitab, kuhu on Eestil vaja aastaks 2035 jõuda

Uudis
Postitatud 10. juuni 2021, 9.08

Eesti riigi oluliste näitajate mõõdupuult Tõetammelt näeb nüüd riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eesmärke, mille riigikogu maikuus heaks kiitis.

Tõetammel on praegu uudistamiseks 12 valdkonna 37 mõõdikut, kuhu on vaja Eestil aastaks 2035 jõuda. Seni oli Tõetammel võimalik tutvuda arengustrateegia eelnõu mõõdikutega. Võrreldes eelnõuga lisandus kinnitatud tegevuskavva uus mõõdik – soolise võrdõiguslikkuse indeks. Lisaks on mitmel mõõdikul, näiteks taastuvenergia osatähtsusel lõpptarbimises, kultuurielus osalemisel ja energiatarbes eelnõuga võrreldes ambitsioonikamad sihttasemed. Kõikide „Eesti 2035“ sihtidega on võimalik täpsemalt tutvuda siin.

Kokku leiab Tõetammelt üle 160 Eesti jaoks olulise näitaja 15 valdkonna kohta, teiste hulgas tervise, hariduse, keskkonna, transpordi, energeetika, julgeoleku, heaolu, välispoliitika, ettevõtluse, põllumajanduse jm näitajad. Strateegia hakkab suunama poliitikakujundajate otsuseid ja on aluseks eurotoetuste planeerimisele ja riigieelarve koostamisele.

Tõetamm

Lisaks arengustrateegia „Eesti 2035“ eesmärkidele leiab Tõetammelt strateegia „Säästev Eesti 21“ sihid ning Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2019–2023 uued mõõdikud, mille seadis jaanuaris ametisse astunud valitsus.

Aus pilt Eesti elust

Tõetamm on Eesti riigi oluliste näitajate mõõdupuu, mis annab lihtsalt, ausalt ja erapooletult ülevaate sellest, kuidas Eestil läheb ja kuidas me rahvana areneme.

Tõetamm on loodud uurimiseks kõigile Eesti inimestele, kes tahavad näha, mis valdkonnad on Eestis olulised ja kuhu oleme neis jõudnud. See on tõhus tööriist poliitikakujundajatele, kuna Tõetammel avaldatud näitajad annavad kiire ülevaate, kui edukas on riigi pikaajaline arengustrateegia, kas strateegias kokkulepitu tulemusel on näitaja paranenud või mitte ning vastavalt sellele langetada kaalutletud otsuseid, mida teha edasi.

Tõetamm aitab näidata riigi eesmärke ja juhtimispõhimõtteid selgelt ja arusaadavalt.