Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Tööstustoodang pöördus juulis langusesse

Uudis
Postitatud 2. september 2022 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsivhindades 6,4% vähem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kolmest sektorist ühes – energeetikas 5,2%, kuid langes töötlevas tööstuses 6,4% ning mäetööstuses 17,5%.

Statistikaameti analüütik Helle Bunderi sõnul kahanes juulis tööstustoodangu maht1 enamikel töötleva tööstuse tegevusaladel. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest oli märkimisväärne langus, 16,3%, puidutöötlemise tegevusalal,“ nentis Bunder. Lisaks vähenes tööstustoodangu maht metalltoodete (11,9%), ehitusmaterjalide (8,5%) ning elektriseadmete (2,9%) tootmises. Suurematest tööstusharudest kasvas elektroonikaseadmete (10,4%), toiduainete (3,4%) ja põlevkiviõli (9,1%) tootmine.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2012 – juuli 2022 (2015 = 100)

Võrreldes 2021. aasta juuliga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2022. aasta juulis jooksevhindades ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel 12,1%. Toodangu müük ekspordiks kasvas 15,7% (sellest eurotsooni 21,9%, mitte-eurotsooni 8,2%) ning müük siseturule 7,0%.

Töötleva tööstuse toodangust 66,5% müüdi välisturule. 

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid juuli mahud võrreldes juuniga tööstuses kokku 7,4% ning töötlevas tööstuses 5,2%. 

Energeetikavaldkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta juuliga 17,1%, soojuse tootmine vähenes 11,9%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte. Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel
+372 625 9191

 

Foto: Shutterstock