Tööstustoodangu langus jätkus oktoobris

Uudis
Postitatud 1. detsember 2022, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted oktoobris püsivhindades 5,8% vähem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris – energeetikas 4,4%, töötlevas tööstuses 6,1% ning mäetööstuses 0,4%.

„Oktoobris kahanes tööstustoodangu maht1 pea kõikidel töötleva tööstuse tegevusaladel, kuid võrreldes septembriga ei olnud olulisematel tegevusaladel langus nii sügav,“ lausus statistikaameti analüütik Helle Bunder. Kasvu näitas suurema osatähtsusega tegevusaladest ainult elektroonikatööstus (11,5%), täpselt samale tasemele jäi keemiatoodete tootmine. Suurema osatähtsusega tegevusaladest langes puidutöötlemine (15,4%), vähene langus oli täheldatav ka metalltoodete (1,3%), elektriseadmete (0,5%) ja toiduainete (0,8%) tootmises.

Võrreldes 2021. aasta oktoobriga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2022. aasta oktoobris kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 12,1%. Toodangu müük ekspordiks kasvas 14,5% ning müük siseturule 8,5%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2012 – oktoober 2022 (2015 = 100)

Töötleva tööstuse toodangust 67,8% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel kahanesid oktoobri mahud võrreldes septembriga tööstuses kokku 0,9%, töötlevas tööstuses jäid need aga pea samale tasemele, kasvades 0,3%.

Energeetikavaldkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta oktoobriga 2,9%, soojuse tootmine vähenes 11,0%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181 
​​​​​​​press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock

23. veebruaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!