Vajad andmenõu? Andmekiirabi tõttab appi!

Uudis
Postitatud 11. aprill 2024, 10.19

Statistikaameti missiooniks ja visiooniks on olla andmete kodu, kuhu võib julgesti tulla usaldusväärseid andmeid otsima ja abi küsima. Märtsi lõpus korraldasime andmekirjaoskuse nädala, mille raames sel aastal keskendusime poliitikakujundajatele. Muu hulgas kohtusime paljude ministeeriumide ja nende valitsemisalade asutuste esindajatega andmekiirabi-töötoas, et anda ülevaade ja selgem pilt meie rikkalikust andmemaailmast.

Statistikaameti veebis leidub kõige rohkem Eesti elu tutvustavaid andmeid, aga kuidas ja kust endale vajalikku infot otsida? Just neid teadmisi aitasimegi töötoas täiendada. Partnerlussuhete juht Jaana Tael rääkis statistikaametist ja selle eripäradest võrreldes muude andmeid koguvate, kasutavate ja jagavate riigiasutustega. „Riikliku statistika seadusest tulenevalt ei anna me majast mitte mingil tingimusel kellelegi välja ühegi konkreetse inimese ega ettevõtte kohta käivat infot ehk isikustatud andmeid ning samuti ei jaga me isikustatud andmeid järelevalveks teistele riigiasutustele,“ selgitas Tael.

Tutvustasime ka meie teenuseid, mida pakume tasuta ja mida tasuliste tellimustöödena. Kliendikanalite juht Gerli Õunapuu näitas statistikaameti erinevaid võimalusi, mis täidavad nii algaja kui nõudlikuma andmehuvilise vajadused. Ühiselt tutvuti lihtsalt kasutatavate ja visualiseeritavate rakenduste ning juhtimislaudadega. Samuti katsetati, kuidas põhjalikust andmebaasist soovitud info üles leida.

Selleks, et töötuba võimalikult hästi osalejate ootustele vastaks, said huvilised juba varem (anonüümselt!) esitada küsimusi statistikaameti andmete leidmise või statistika tegemise metoodikaga seoses. Töötoas aitasid vastuseid leida sotsiaalstatistika tiimi juht Eveli Voolens, ettevõtlusstatistika tiimi juht Egle Raidsalu ja eksperimentaalstatistika tiimi andmeteadur Kadri Rootalu. Esitatud põnevad küsimused andsid tunnistust, et töötoas osalejad olid tõelised andmehuvilised.


Vajad andmeabi? Kutsu meid külla!

Oled ministeeriumi või selle valitsemisala asutuse esindaja ning sooviksid, et korraldaksime ka sinu valdkonnas andmete välkseminari? Anna sellest kindlasti märku partnerlussuhete juhile Jaana Taelale (jaana.tael [at] stat.ee (jaana[dot]tael[at]stat[dot]ee)). „Andmekiirabi“ tuleb alati hea meelega appi!

Kokkuvõtliku ülevaate statistikaameti teenustest koos linkidega täpsematele materjalidele leiad meie veebist.