Kaupade import kasvas taas üle pika aja

Uudis
Postitatud 11. jaanuar 2021 8:00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport 2020. aasta novembris 2019. aasta sama kuuga võrreldes 9% ning import 7%. Enim suurenes kaubavahetus Euroopa Liidu väliste riikidega.

Eestist eksporditi novembris kaupu jooksevhindades 1,3 miljardi euro eest ja imporditi 1,4 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 62 miljonit eurot.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul ületas eksport kolmandat kuud järjest varasema aasta sama perioodi väljavedu ja esmakordselt 2020. aastal kasvas ka kaupade import. „Novembris mõjutas kaubavahetuse kasvu oluliselt elektriseadmete ja mineraalsete toodete ekspordi ning impordi suurenemine, oluliselt kasvas eksport USA-sse,“ täpsustas Puura.

Kaupadest eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, puitu ja puittooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Võrreldes 2019. aasta novembriga suurenes enim 85 miljoni euro võrra elektriseadmete ning 43 miljoni euro võrra mineraalsete toodete väljavedu. Kõige rohkem ehk 29 miljoni euro võrra vähenes metalli ja metalltoodete eksport.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid USA ja Rootsi. Väljavedu suurenes enim USA-sse, Hollandisse ja Lätti. USA-sse kasvas eksport 2,8 korda ja sinna viidi rohkem kommunikatsiooniseadmeid. Hollandisse viidi töödeldud raske kütteõli ja põlevkivikütteõli, Lätti elektrienergiat. Kõige enam kahanes eksport Saudi Araabiasse ja Soome, kuhu veeti vähem põllumajandussaaduseid ja toidukaupu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 73% kogu kaupade ekspordist. Nii kodumaiste kaupade väljavedu kui ka reeksport suurenesid 2019. aasta novembriga võrreldes 9%. Kõige rohkem kasvas Eesti päritolu kommunikatsiooniseadmete ning töödeldud kütuste ja põlevkivikütteõli väljavedu, enim kahanes lehtvaltstoodete eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalseid tooteid ja transpordivahendeid. Enim suurenes 24 miljoni euro võrra elektriseadmete ja 20 miljoni euro võrra mootorikütuste sissevedu.

Kaupu toodi kõige rohkem Soomest, Saksamaalt ja Lätist. Kaupade import suurenes enim Soomest mootorikütuse ja Saksamaalt transpordivahendite sisseveo tulemusena. Kaupade import vähenes kõige rohkem Leedust mootorkütuste sisseveo vähenemise tõttu.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2018–2020
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2020
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2019 2020 muutus, % 2019 2020 muutus, % 2019 2020
KOKKU 13 313 12 956 -3 14 761 13 675 -7 -1 449 -719
jaanuar 1158 1147 -1 1279 1163 -9 -121 -15
veebruar 1163 1089 -6 1251 1210 -3 -88 -121
märts 1239 1237 0 1406 1385 -1 -167 -149
aprill 1241 1017 -18 1389 1084 -22 -148 -67
mai 1335 1002 -25 1434 1093 -24 -100 -91
juuni 1175 1171 0 1283 1180 -8 -108 -9
juuli 1174 1164 -1 1375 1301 -5 -201 -137
august 1148 1083 -6 1246 1198 -4 -98 -116
september 1186 1315 11 1355 1294 -5 -169 21
oktoober 1274 1404 10 1447 1377 -5 -173 27
november 1220 1328 9 1297 1391 7 -78 -62
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, november 2020
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1328 100 9 KOKKU 1391 100 7
EL-27 880 66 5 EL-27 1077 77 4
Euroala 19 riiki 628 47 6 Euroala 19 riiki 816 59 5
EL-i välised riigid ja Suurbritannia 449 34 17 EL-i välised riigid ja Suurbritannia 314 23 21
1. Soome 186 14 -9 1. Soome 199 14 23
2. USA 144 11 - 2. Saksamaa 158 11 23
3. Rootsi 135 10 0 3. Läti 138 10 2
4. Läti 124 9 22 4. Leedu 127 9 -16
5. Venemaa 83 6 11 5. Rootsi 100 7 -8
6. Leedu 77 6 0 6. Poola 97 7 9
7. Saksamaa 73 6 -1 7. Venemaa 91 7 26
8. Holland 73 5 56 8. Holland 56 4 -1
9. Poola 44 3 31 9. Hiina 55 4 47
10. Norra 42 3 -10 10. Itaalia 38 3 2
Eksport ja import kaubagruppide järgi, november 2020
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1328 100 9 1391 100 7 -62
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 128 10 -18 139 10 -3 -11
Mineraalsed tooted (V) 147 11 41 169 12 13 -22
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 67 5 7 129 9 15 -62
Kummi- ja plasttooted (VII) 41 3 8 76 5 9 -35
Puit ja puittooted (IX) 137 10 3 58 4 29 79
Paber ja pabertooted (X) 27 2 -11 25 2 -6 2
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 33 2 -4 55 4 -1 -22
Metall ja metalltooted (XV) 88 7 -25 115 8 -4 -27
Mehaanilised masinad (84) 117 9 8 141 10 10 -25
Elektriseadmed (85) 242 18 54 190 14 14 52
Transpordivahendid (XVII) 89 7 0 148 11 -3 -60
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 47 4 9 35 3 4 12
Mitmesugused tööstustooted (XX) 108 8 2 41 3 -1 67
Muu 60 4 36 70 5 29 -10

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock