Ostujõu kalkulaator

Ostujõu kalkulaator

Hindade muutuse tõttu raha ostujõud kasvab või kahaneb. Ostujõu kalkulaator võimaldab võrrelda mistahes rahasumma (sissetulek, palk, säästud jne) ostujõudu erinevatel aastatel. 

Näited

Sisestan oma sissetuleku 2009. aastal (9000 krooni) ja saan vastuseks, milline on samaväärse ostujõuga summa 2011. aastal (622 eurot). Summade võrdlus võimaldab teha järeldusi sissetuleku ostujõu muutuse kohta.

Säästsin 2005. aastal 200 eurot. 2011. aastaks on selle summa ostujõud vähenenud, sest samaväärse ostujõuga säästusumma oleks 2011. aastal 265 eurot.

Ostujõud
on sama mis