Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Rahandusministeeriumile ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele.
Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Rahandusministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Statistikaameti hanked alla lihthangete piirmäära on leitavad avalikust dokumendiregistrist otsingusõnaga „hange“.

abc

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Rahandusministeeriumile ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele.
Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Rahandusministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Statistikaameti hanked alla lihthangete piirmäära on leitavad avalikust dokumendiregistrist otsingusõnaga „hange“.