Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv2/186 439,85 819,4StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv2/1823,7114,9
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv2/1859,758,4
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv2/18936,0790,6
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv2/18131,5233,6
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv2/1856,642,0
 Ehitusmln eurot, esialgnekv2/18453,2319,6
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv2/18700,3596,3
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv2/18436,8368,7
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv2/18110,991,0
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv2/18330,1293,2
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv2/18220,7201,7
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/18602,6554,8
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/18334,4284,9
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv2/18197,9188,3
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv2/18369,6346,8
 Haridusmln eurot, esialgnekv2/18262,1243,7
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv2/18233,3203,0
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv2/1884,980,3
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv2/1852,245,7
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv2/18
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv2/18843,2762,0
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv2/185 078,94 618,110,03,7StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv2/181,471,2-98,0-92,4
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv2/1867,673,9-8,523,8
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv2/18808,1679,119,05,6
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv2/18121,0239,6-49,5-14,5
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv2/1848,335,835,0-8,2
 Ehitusmln eurot, esialgnekv2/18382,7271,940,817,0
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv2/18538,8461,816,70,7
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv2/18414,8355,116,89,9
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv2/1857,653,28,32,9
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv2/18314,6279,812,513,2
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv2/18162,8155,24,93,1
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/18416,1391,06,43,9
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv2/18276,6236,317,116,1
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv2/18160,6155,63,2-7,8
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv2/18244,0236,23,3-1,6
 Haridusmln eurot, esialgnekv2/18197,0157,225,41,5
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv2/18146,9126,516,10,3
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv2/1858,855,46,0-1,8
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv2/1837,333,710,73,0
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv2/18
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv2/18642,4588,39,21,9
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnesept/18113,6114,9-1,12,3StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv3/18666,6666,60,00,0StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv3/1836,835,82,80,8StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv2/181 3211 2426,46,4StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100okt/18212,1211,10,54,4StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100sept/18114,3114,8-0,52,9StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnesept/18795,0736,87,97,3
 Maksudmln eurot, esialgnesept/18386,8418,8-7,64,2
  tulumaksmln eurot, esialgnesept/18143,4152,9-6,24,5
  käibemaksmln eurot, esialgnesept/18158,1165,9-4,76,5
  aktisiisidmln eurot, esialgnesept/1878,692,4-14,93,4
  muud maksudmln eurot, esialgnesept/186,77,6-11,8-29,5
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnesept/18279,5276,71,09,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnesept/1858,639,448,730,5
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnesept/1870,827,8154,7-17,2
 Muud tuludmln eurot, esialgnesept/1836,69,6281,316,6
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnesept/18-2,6-0,9188,9-58,1
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnesept/18-35,1-34,71,2-17,6
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnesept/180,30,0-25,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnesept/180,10,10,0-133,3
 Kulud kokkumln eurot, esialgnesept/18-722,8-730,9-1,13,3
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnesept/18-208,7-203,32,77,1
 Majanduskuludmln eurot, esialgnesept/18-121,2-131,8-8,0-0,7
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnesept/18-289,1-288,30,35,7
 Muud toetusedmln eurot, esialgnesept/18-50,7-57,2-11,4-8,5
 Muud kuludmln eurot, esialgnesept/18-6,3-4,831,3-4,5
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnesept/18-45,4-44,12,9-0,4
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnesept/18-1,4-1,40,0-30,0
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnesept/18612,5564,38,55,8
 Maksudmln eurot, esialgnesept/18399,4430,7-7,33,9
  tulumaksmln eurot, esialgnesept/18142,8153,1-6,74,1
  käibemaksmln eurot, esialgnesept/18172,2178,6-3,65,9
  aktisiisidmln eurot, esialgnesept/1878,692,4-14,93,4
  muud maksudmln eurot, esialgnesept/185,86,6-12,1-32,6
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnesept/18279,5276,71,09,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnesept/1875,861,623,126,1
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnesept/1871,225,3181,4-14,4
 Muud tuludmln eurot, esialgnesept/1834,68,7297,724,0
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnesept/18-2,5-0,9177,8-60,3
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnesept/18-245,6-237,93,28,2
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnesept/180,00,00,0-100,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnesept/180,10,10,0-150,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnesept/18-551,3-564,0-2,31,1
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnesept/18-110,7-109,70,93,7
 Majanduskuludmln eurot, esialgnesept/18-70,9-85,8-17,4-5,7
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnesept/18-212,5-210,90,8-0,3
 Muud toetusedmln eurot, esialgnesept/18-120,9-122,3-1,16,7
 Muud kuludmln eurot, esialgnesept/18-6,2-4,731,9-6,1
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnesept/18-29,4-29,7-1,00,3
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnesept/18-0,7-0,9-22,2-41,7
Keskvalitsuse võlgRahandusministeeriumDSBB
 Kokku võlgmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pankadeltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   rahvusvahelistelt arenguorganisatsioonideltmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   Rahvusvaheliselt Valuutafondiltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
 Keskvalitsuse poolt garanteeritud võlgmln eurot, esialgnekv2/1564,058,0

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotsept/1815 429,015 743,0-2,08,9
 Kodumaised nõuded mln eurotsept/1820 482,020 497,0-0,13,0
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotsept/18928,0929,0-0,10,4
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotsept/1819 554,019 568,0-0,13,2
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotsept/181 646,01 639,00,459,7
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotsept/184 452,04 420,00,714,5
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotokt/187 177,07 172,00,110,3
 Kodumaised nõudedmln eurotokt/181 130,01 153,0-2,0-26,0
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotokt/1894,0113,0-16,8-27,7
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotokt/181 036,01 040,0-0,4-25,9
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotokt/185 234,05 176,01,137,6
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotokt/18127,0121,05,010,4
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% sept/183,733,73Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% sept/180,410,57Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv2/18117,8-80,2-246,9-12,1
  Kaupade eksportmln eurotkv2/183 211,22 929,29,67,5
  Kaupade importmln eurotkv2/183 543,23 252,78,98,3
  Teenused, eksportmln eurotkv2/181 711,81 380,824,08,0
  Teenused, importmln eurotkv2/181 153,21 031,511,89,3
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv2/18332,6279,219,11,2
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv2/18462,6378,422,3-2,2
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv2/18142,2138,92,4-1,9
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv2/18121,1145,6-16,99,0
 Kapitalikonto saldomln eurotkv2/1837,635,46,3213,8
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv2/1894,849,392,158,9
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv2/1857,214,0309,419,9
 Finantskonto saldomln eurotkv2/1836,2-13,9-359,7-78,5
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv2/1896,445,0114,3-61,2
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv2/18858,4-25,1-3 519,1127,8
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv2/1859,9244,2-75,5-92,4
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv2/18181,819,2847,5236,4
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv2/18-5,0-12,0-58,1-73,2
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv2/18-14,8-24,8-40,2-49,9
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv2/18848,6-613,3-238,4-234,6
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv2/18-66,5-247,8-73,2-63,4
  Reservvaradmln eurotkv2/18-4,743,6-110,837,3
 Statistiline viga, netomln eurotkv2/18-119,230,8-486,5-636,9
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotokt/18655,9639,42,6125,1
  Välisvaluutavaradmln eurotokt/18578,9567,82,0184,8
  Reservpositsioon IMFismln eurotokt/1842,241,71,3-16,0
  SDRidmln eurotokt/1830,129,71,41,2
  Kuldmln eurotokt/188,98,45,0-1,7
  Muud reservvaradmln eurotokt/18-4,2-8,2-49,0342,6
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotokt/18
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotokt/18
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotokt/18
 IV Täiendavad kirjedmln eurotokt/18
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnesept/181 241,21 187,74,510,7
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnesept/181 317,61 352,6-2,610,6
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv2/1832 394,731 367,73,35,8
  Otseinvesteeringudmln eurotkv2/189 295,49 281,50,1-3,5
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv2/1812 315,012 187,21,016,6
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv2/183 426,43 525,0-2,8-8,6
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv2/188 888,78 662,22,630,4
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv2/1828,419,645,00,9
  Muud investeeringudmln eurotkv2/1810 422,39 549,09,13,1
  Reservvaradmln eurotkv2/18333,7330,31,014,9
 Väliskohustused kokkumln eurotkv2/1839 596,838 821,72,02,3
  Otseinvesteeringudmln eurotkv2/1822 977,122 328,42,91,9
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv2/182 536,32 395,25,913,3
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv2/181 005,41 112,3-9,64,3
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv2/181 531,01 282,919,320,2
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv2/1889,362,942,033,2
  Muud investeeringudmln eurotkv2/1813 994,014 035,2-0,31,1
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv2/18-7 202,0-7 454,0-3,4-10,8
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv2/1819 847,919 425,32,21,5Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20181 319111 316120,3StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2010.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2018.
12Seisuga 1. jaanuar 2017.