Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv4/197 392,67 045,2StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv4/19234,5255,7
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv4/1951,751,0
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv4/19871,3891,5
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv4/19183,4128,8
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv4/1938,739,2
 Ehitusmln eurot, esialgnekv4/19447,0480,5
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv4/19765,3721,4
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv4/19437,5444,8
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv4/19111,9136,6
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv4/19526,2439,5
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv4/19277,2270,3
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/19609,2601,6
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/19371,0351,4
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv4/19213,1229,4
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv4/19461,1407,4
 Haridusmln eurot, esialgnekv4/19349,8284,7
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv4/19277,1252,9
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv4/19101,689,4
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv4/1949,147,2
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv4/19
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv4/191 012,2918,0
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv4/196 498,36 146,15,73,9StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv4/19171,8188,3-8,729,0
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv4/1973,971,73,1-20,4
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv4/19794,5840,7-5,50,2
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv4/19149,681,783,2-30,8
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv4/1937,935,95,414,1
 Ehitusmln eurot, esialgnekv4/19401,2441,4-9,1-4,6
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv4/19695,3654,16,36,9
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv4/19529,7531,3-0,36,6
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv4/1984,893,3-9,2-3,6
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv4/19488,5380,828,332,3
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv4/19223,4200,511,48,7
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/19476,7474,40,5-3,0
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/19333,3316,45,32,5
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv4/19182,0204,8-11,1-7,6
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv4/19371,6316,917,2-1,5
 Haridusmln eurot, esialgnekv4/19266,3210,726,40,3
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv4/19207,1188,89,70,1
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv4/1977,369,111,8-2,8
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv4/1939,638,52,8-5,6
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv4/19
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv4/19883,9808,39,412,9
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnejaan/20103,4104,5-1,0-11,7StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv4/19678,5677,30,20,5StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv4/1929,227,75,4-5,5StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv4/191 4721 3975,46,3StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100veebr/20214,5213,40,52,0StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100veebr/20110,0110,8-0,7-2,6StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejaan/20740,81 337,8-44,62,3
 Maksudmln eurot, esialgnejaan/20394,2582,9-32,4-0,7
  tulumaksmln eurot, esialgnejaan/20167,2223,3-25,112,6
  käibemaksmln eurot, esialgnejaan/20168,2195,1-13,85,7
  aktisiisidmln eurot, esialgnejaan/2048,9157,6-69,0-38,8
  muud maksudmln eurot, esialgnejaan/209,96,943,57,6
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejaan/20316,3350,0-9,610,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejaan/2059,059,6-1,010,1
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejaan/204,0321,8-98,8-52,9
 Muud tuludmln eurot, esialgnejaan/2011,233,5-66,6-27,3
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejaan/20-4,0-2,937,981,8
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejaan/20-40,1-46,4-13,610,8
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejaan/200,036,4-100,00,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejaan/200,22,9-93,1-33,3
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejaan/20-840,0-1 280,7-34,48,6
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejaan/20-239,6-300,7-20,37,6
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejaan/20-125,6-222,7-43,6-16,3
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejaan/20-339,8-336,80,910,6
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejaan/20-98,2-298,4-67,180,5
 Muud kuludmln eurot, esialgnejaan/20-11,5-17,3-33,547,4
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejaan/20-24,1-54,7-55,9-21,0
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejaan/20-1,2-50,1-97,6-7,7
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejaan/20533,01 107,9-51,9-0,3
 Maksudmln eurot, esialgnejaan/20403,2599,5-32,7-0,8
  tulumaksmln eurot, esialgnejaan/20167,2223,3-25,112,6
  käibemaksmln eurot, esialgnejaan/20178,1212,6-16,24,9
  aktisiisidmln eurot, esialgnejaan/2048,9157,6-69,0-38,8
  muud maksudmln eurot, esialgnejaan/209,06,050,07,1
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejaan/20316,3350,0-9,610,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejaan/2076,878,3-1,910,2
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejaan/204,0320,5-98,8-50,6
 Muud tuludmln eurot, esialgnejaan/209,532,3-70,6-28,0
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejaan/20-4,0-2,937,981,8
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejaan/20-273,0-309,1-11,79,7
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejaan/200,036,4-100,00,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejaan/200,22,9-93,1-33,3
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejaan/20-643,9-1 041,3-38,24,8
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejaan/20-127,7-160,1-20,25,9
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejaan/20-69,4-149,2-53,5-25,5
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejaan/20-229,7-238,0-3,511,2
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejaan/20-195,0-393,1-50,415,2
 Muud kuludmln eurot, esialgnejaan/20-11,5-16,8-31,547,4
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejaan/20-10,1-34,9-71,1-38,0
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejaan/20-0,5-49,2-99,0-28,6
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv4/192 704,32 966,7-8,89,7
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv4/191 362,11 546,7-11,9-0,2
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv4/193,486,9-96,147,8
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv4/1948,548,50,00,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv4/19239,0257,0-7,0-12,0
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv4/191 342,21 420,0-5,522,1
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv4/19100,2120,0-16,5
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv4/190,00,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv4/191 210,71 217,5-0,612,5

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotveebr/2017 907,017 844,00,49,5
 Kodumaised nõuded mln eurotveebr/2021 227,021 297,0-0,31,1
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotveebr/20708,0841,0-15,8-24,2
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotveebr/2020 519,020 456,00,32,3
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotveebr/204 855,04 152,016,978,4
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotveebr/202 590,02 934,0-11,7-25,7
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotveebr/207 821,08 103,0-3,57,2
 Kodumaised nõudedmln eurotveebr/20800,0805,0-0,6-25,8
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotveebr/2043,048,0-10,4-33,8
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotveebr/20757,0757,00,0-25,3
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotveebr/206 538,06 469,01,119,5
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotveebr/20115,0181,0-36,522,3
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% veebr/203,283,40Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% veebr/200,730,67Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv4/1945,1224,1-79,9-52,8
  Kaupade eksportmln eurotkv4/193 252,23 305,8-1,6-2,7
  Kaupade importmln eurotkv4/193 579,03 560,20,5-1,3
  Teenused, eksportmln eurotkv4/191 756,61 964,4-10,63,8
  Teenused, importmln eurotkv4/191 279,21 381,4-7,43,9
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv4/19353,1396,0-10,8-15,0
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv4/19518,3517,00,2-4,2
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv4/19184,4150,022,9-13,4
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv4/19124,7133,4-6,5-25,9
 Kapitalikonto saldomln eurotkv4/1972,980,1-9,0-55,2
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv4/1992,781,413,9-46,5
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv4/1919,81,31 449,785,2
 Finantskonto saldomln eurotkv4/19250,9386,3-35,13,5
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv4/1988,4-79,2-211,6-120,1
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv4/19260,7555,5-53,1-3 183,3
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv4/1945,9212,2-78,4-71,0
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv4/19-33,30,3-11 809,57,9
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv4/19-31,6-32,9-4,0142,6
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv4/19-17,9-32,6-45,2-39,2
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv4/19-649,2157,2-512,9-423,3
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv4/19-819,0-542,351,0218,6
  Reservvaradmln eurotkv4/19188,0109,871,31 582,2
 Statistiline viga, netomln eurotkv4/19132,982,161,8-936,1
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotveebr/201 367,11 368,9-0,1101,5
  Välisvaluutavaradmln eurotveebr/201 266,81 269,4-0,2116,4
  Reservpositsioon IMFismln eurotveebr/2053,353,00,42,2
  SDRidmln eurotveebr/2030,830,80,12,2
  Kuldmln eurotveebr/2011,911,80,324,4
  Muud reservvaradmln eurotveebr/204,33,813,9255,4
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotveebr/20
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotveebr/20
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotveebr/20
 IV Täiendavad kirjedmln eurotveebr/20
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnejaan/201 141,91 077,66,0-1,4
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnejaan/201 161,41 338,0-13,2-9,1
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv4/1938 083,638 344,2-0,714,5
  Otseinvesteeringudmln eurotkv4/1911 249,711 137,91,020,1
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv4/1914 044,313 979,00,59,1
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv4/194 515,24 157,28,627,2
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv4/199 529,19 821,8-3,02,2
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv4/1953,957,9-6,8-6,3
  Muud investeeringudmln eurotkv4/1911 465,312 037,3-4,811,3
  Reservvaradmln eurotkv4/191 270,31 132,112,292,5
 Väliskohustused kokkumln eurotkv4/1943 620,343 523,40,27,7
  Otseinvesteeringudmln eurotkv4/1926 738,925 915,93,210,7
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv4/192 852,72 791,42,219,8
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv4/191 107,3990,211,86,6
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv4/191 745,41 801,2-3,129,9
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv4/1968,456,022,1-4,0
  Muud investeeringudmln eurotkv4/1913 960,314 760,1-5,40,5
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv4/19-5 536,7-5 179,26,9-23,3
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv4/1920 652,921 846,0-5,53,9Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20201 328111 325120,3StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2015.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2020.
12Seisuga 1. jaanuar 2019.