Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv1/196 316,56 866,1StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/19166,9206,9
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/1960,261,1
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/19861,3862,8
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/19237,4241,5
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/1945,344,4
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/19322,7448,3
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/19640,2649,1
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/19374,1411,5
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/1992,0109,3
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/19339,8386,4
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/19223,1234,3
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/19583,2562,1
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/19330,9395,5
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/19190,0229,1
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/19380,2435,8
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/19279,6308,6
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/19220,2245,0
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/1986,092,3
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/1943,850,9
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/19
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/19839,7891,1
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv1/194 827,45 238,1-7,84,5StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/1994,0126,0-25,425,7
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/1982,586,5-4,611,6
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/19751,8718,24,710,7
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/19191,8194,5-1,4-19,9
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/1938,538,20,77,6
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/19271,5380,4-28,6-0,1
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/19487,2494,5-1,55,5
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/19384,3400,4-4,08,4
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/1950,559,6-15,3-5,6
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/19313,2368,8-15,112,1
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/19158,0165,4-4,55,3
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/19383,6383,00,2-1,8
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/19264,9323,8-18,212,2
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/19147,8179,9-17,9-5,0
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/19236,9267,1-11,30,3
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/19163,2178,9-8,73,8
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/19126,7146,2-13,30,2
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/1956,661,9-8,52,2
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/1930,535,8-14,7-9,5
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/19
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/19630,2671,2-6,16,5
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnejuuni/19106,6113,0-5,7-3,8StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv2/19667,7661,80,90,2StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv2/1935,732,410,2-0,3StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv1/191 3411 384-3,27,9StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100juuli/19214,4214,7-0,12,1StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100juuli/19113,5113,40,1-0,2StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/19934,5896,24,3-4,7
 Maksudmln eurot, esialgnejuuni/19460,4471,4-2,30,5
  tulumaksmln eurot, esialgnejuuni/19195,8205,7-4,80,4
  käibemaksmln eurot, esialgnejuuni/19173,3170,21,82,6
  aktisiisidmln eurot, esialgnejuuni/1984,187,8-4,2-2,3
  muud maksudmln eurot, esialgnejuuni/197,27,7-6,5-12,2
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejuuni/19327,9307,56,67,8
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejuuni/1955,853,15,120,8
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/1946,054,9-16,2-9,1
 Muud tuludmln eurot, esialgnejuuni/1935,210,6232,18,3
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejuuni/19-11,2-2,4366,7166,7
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejuuni/19-41,2-42,7-3,58,1
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejuuni/1961,140,351,6-53,3
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejuuni/190,53,5-85,7-350,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/19-834,9-802,64,012,4
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejuuni/19-260,6-240,18,512,5
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejuuni/19-126,7-128,3-1,210,8
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejuuni/19-314,7-323,7-2,87,9
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/19-84,3-53,158,855,8
 Muud kuludmln eurot, esialgnejuuni/19-7,3-5,923,75,8
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejuuni/19-39,8-50,1-20,6-7,0
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejuuni/19-1,5-1,47,1-11,8
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/19713,0706,01,0-8,2
 Maksudmln eurot, esialgnejuuni/19473,0484,2-2,30,8
  tulumaksmln eurot, esialgnejuuni/19195,8205,7-4,80,4
  käibemaksmln eurot, esialgnejuuni/19186,9184,11,53,4
  aktisiisidmln eurot, esialgnejuuni/1984,187,8-4,2-2,3
  muud maksudmln eurot, esialgnejuuni/196,26,6-6,1-15,1
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejuuni/19327,9307,56,67,8
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejuuni/1976,479,0-3,39,9
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/1945,054,7-17,7-8,9
 Muud tuludmln eurot, esialgnejuuni/1932,68,7274,72,8
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejuuni/19-11,2-2,4366,7173,2
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejuuni/19-286,6-269,46,46,8
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejuuni/1955,440,237,8-55,8
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejuuni/190,53,5-85,7-350,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/19-659,7-622,06,111,9
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejuuni/19-146,5-129,713,010,6
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejuuni/19-75,1-69,67,913,4
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejuuni/19-227,1-226,50,36,1
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/19-178,6-153,816,127,7
 Muud kuludmln eurot, esialgnejuuni/19-6,9-5,916,93,0
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejuuni/19-24,6-35,9-31,5-15,8
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejuuni/19-0,9-0,650,00,0
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv1/192 517,82 442,43,11,8
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv1/191 471,41 365,77,77,7
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv1/192,22,010,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv1/1948,548,50,0-50,9
   pikaajalised laenudmln eurotkv1/19275,4278,1-1,022,7
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv1/191 046,41 076,7-2,8-5,6
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv1/190,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv1/190,00,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv1/191 046,41 076,7-2,8-5,6

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotjuuni/1916 815,016 822,00,06,9
 Kodumaised nõuded mln eurotjuuni/1921 569,021 406,00,85,5
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuni/191 011,0939,07,76,2
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuni/1920 558,020 467,00,45,4
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuni/192 182,01 828,019,449,9
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuni/194 621,04 762,0-3,06,2
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotjuuli/198 256,07 675,07,616,0
 Kodumaised nõudedmln eurotjuuli/191 006,0993,01,3-13,8
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuli/1969,058,019,0-43,0
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuli/19937,0935,00,2-10,4
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuli/195 883,05 865,00,321,7
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuli/1986,076,013,2-2,3
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% juuni/193,463,92Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% juuni/190,710,65Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv1/1970,1169,5-58,624,3
  Kaupade eksportmln eurotkv1/193 345,93 402,9-1,79,3
  Kaupade importmln eurotkv1/193 416,03 625,7-5,85,8
  Teenused, eksportmln eurotkv1/191 394,41 694,0-17,70,8
  Teenused, importmln eurotkv1/191 066,91 222,3-12,72,9
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv1/19331,5415,0-20,123,0
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv1/19470,6538,6-12,622,5
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv1/19121,4212,4-42,8-12,5
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv1/19169,7168,20,916,5
 Kapitalikonto saldomln eurotkv1/1969,9162,6-57,0159,0
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv1/1971,4173,3-58,874,4
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv1/191,510,7-86,0-89,3
 Finantskonto saldomln eurotkv1/1944,7281,6-84,1-58,7
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv1/191 628,1-433,9-475,33 621,6
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv1/191 800,5-10,0-18 183,7-4 466,5
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv1/1943,3158,3-72,7-80,8
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv1/19-10,3-30,9-66,7-153,5
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv1/19-16,4-13,025,836,9
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv1/19-9,4-29,2-67,6-61,9
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv1/19401,4251,059,9-186,0
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv1/19408,8-238,1-271,7-279,5
  Reservvaradmln eurotkv1/19177,911,21 491,8308,1
 Statistiline viga, netomln eurotkv1/19-95,4-50,588,9-486,7
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotjuuli/19974,7952,62,3125,9
  Välisvaluutavaradmln eurotjuuli/19878,9859,92,2148,8
  Reservpositsioon IMFismln eurotjuuli/1952,552,01,026,9
  SDRidmln eurotjuuli/1930,430,11,13,0
  Kuldmln eurotjuuli/1910,510,22,722,0
  Muud reservvaradmln eurotjuuli/192,30,4557,7-277,5
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotjuuli/19
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjuuli/19
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjuuli/19
 IV Täiendavad kirjedmln eurotjuuli/19
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnejuuni/191 169,51 342,8-12,9-7,7
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnejuuni/191 293,31 446,1-10,6-7,8
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv1/1935 889,333 319,47,714,2
  Otseinvesteeringudmln eurotkv1/1911 006,79 380,817,318,6
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv1/1913 293,412 874,43,39,2
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv1/193 795,63 549,86,97,7
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv1/199 497,99 324,51,99,8
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv1/1933,357,6-42,170,2
  Muud investeeringudmln eurotkv1/1910 717,110 346,93,611,3
  Reservvaradmln eurotkv1/19838,7659,827,1153,9
 Väliskohustused kokkumln eurotkv1/1942 545,840 543,14,98,8
  Otseinvesteeringudmln eurotkv1/1925 813,124 228,06,514,7
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv1/192 394,52 381,70,5-0,2
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv1/191 026,71 038,4-1,1-8,1
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv1/191 367,81 343,31,86,6
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv1/1944,371,3-37,8-29,5
  Muud investeeringudmln eurotkv1/1914 293,813 862,23,11,0
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv1/19-6 656,5-7 223,7-7,9-13,3
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv1/1920 519,619 850,13,44,7Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20191 325111 319120,4StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2010.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2019.
12Seisuga 1. jaanuar 2018.