Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv1/206 494,87 393,1StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/20156,1234,5
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/2053,051,7
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/20892,3871,3
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/20200,8183,4
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/2038,138,7
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/20347,0447,0
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/20643,5765,3
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/20369,6437,5
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/2084,5111,9
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/20480,6526,2
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/20274,0277,2
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/20607,9609,2
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/20353,1371,1
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/20209,0213,1
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/20416,2461,4
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/20304,2349,9
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/20243,0277,2
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/2089,6101,6
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/2052,749,1
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/20
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/20676,81 012,2
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv1/205 726,16 498,8-11,9-0,7StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/20124,1171,8-27,88,7
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/2077,873,95,3-23,5
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/20847,8794,56,7-2,4
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/20145,7149,6-2,6-24,3
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/2042,637,912,424,1
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/20368,1401,2-8,216,1
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/20568,7695,3-18,22,2
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/20469,3529,8-11,4-0,3
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/2064,984,8-23,5-16,0
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/20429,4488,6-12,125,4
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/20217,4223,4-2,73,2
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/20482,9476,71,3-3,1
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/20307,5333,3-7,74,0
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/20183,4182,00,85,8
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/20310,5371,8-16,52,0
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/20219,3266,4-17,74,3
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/20169,9207,1-17,9-0,6
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/2066,977,3-13,4-6,3
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/2042,839,68,118,7
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/20
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/20599,4883,9-32,2-18,8
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnejuuni/20104,797,37,7-5,5StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv1/20670,3678,5-1,21,3StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv1/2035,029,219,98,0StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv1/201 4041 472-4,64,8StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100juuni/20212,6210,70,9-1,0StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100juuni/20110,7108,91,7-2,3StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/20983,3775,826,75,2
 Maksudmln eurot, esialgnejuuni/20485,4435,911,45,4
  tulumaksmln eurot, esialgnejuuni/20210,1191,99,57,3
  käibemaksmln eurot, esialgnejuuni/20180,0159,912,63,9
  aktisiisidmln eurot, esialgnejuuni/2088,878,513,15,6
  muud maksudmln eurot, esialgnejuuni/206,55,616,1-9,7
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejuuni/20327,5307,76,4-0,1
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejuuni/2043,331,836,2-22,4
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/2066,335,785,744,1
 Muud tuludmln eurot, esialgnejuuni/2026,37,7241,6-25,3
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejuuni/20-6,3-1,7270,6-43,8
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejuuni/20-41,9-42,5-1,41,7
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejuuni/2085,20,421 200,039,4
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejuuni/20-2,50,8-412,5-600,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/20-960,7-999,8-3,915,1
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejuuni/20-268,8-250,17,53,1
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejuuni/20-113,4-122,2-7,2-10,5
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejuuni/20-357,2-368,9-3,213,5
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/20-173,8-195,5-11,1106,2
 Muud kuludmln eurot, esialgnejuuni/20-8,5-7,710,416,4
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejuuni/20-37,4-54,0-30,7-6,0
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejuuni/20-1,6-1,414,36,7
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/20779,4598,130,39,3
 Maksudmln eurot, esialgnejuuni/20497,3446,011,55,1
  tulumaksmln eurot, esialgnejuuni/20210,1191,99,57,3
  käibemaksmln eurot, esialgnejuuni/20192,8170,812,93,2
  aktisiisidmln eurot, esialgnejuuni/2088,878,513,15,6
  muud maksudmln eurot, esialgnejuuni/205,64,816,7-9,7
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejuuni/20327,5307,76,4-0,1
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejuuni/2080,073,58,84,7
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/2066,636,881,048,0
 Muud tuludmln eurot, esialgnejuuni/2024,66,3290,5-24,5
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejuuni/20-6,3-1,7270,6-43,8
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejuuni/20-286,0-271,45,4-0,2
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejuuni/2078,20,178 100,041,2
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejuuni/20-2,50,8-412,5-600,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/20-687,1-797,7-13,94,2
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejuuni/20-149,5-135,810,12,0
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejuuni/20-64,0-75,5-15,2-14,8
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejuuni/20-241,1-242,4-0,56,2
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/20-205,2-297,7-31,114,9
 Muud kuludmln eurot, esialgnejuuni/20-8,5-7,710,423,2
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejuuni/20-18,1-37,9-52,2-26,4
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejuuni/20-0,7-0,70,0-22,2
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv1/202 970,22 704,39,819,5
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv1/202 838,51 362,1108,4101,2
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv1/20298,33,48 673,59 221,9
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv1/20-2,948,5-106,0-106,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv1/201 345,3239,0462,9402,9
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv1/201 304,61 342,2-2,821,5
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv1/20100,1100,2-0,1
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv1/200,00,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv1/201 187,11 210,7-1,913,4

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotjuuni/2019 182,019 010,00,945,9
 Kodumaised nõuded mln eurotjuuni/2022 128,022 020,00,528,3
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuni/201 505,01 401,07,438,7
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuni/2020 623,020 619,00,027,8
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuni/208 390,06 100,037,5341,5
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuni/202 152,02 180,0-1,3-30,4
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotjuuni/209 961,09 484,05,029,8
 Kodumaised nõudedmln eurotjuuni/20910,0817,011,4-8,4
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuni/20153,060,0155,0163,8
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuni/20757,0757,00,0-19,0
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuni/207 713,07 285,05,931,5
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuni/20204,0107,090,7168,4
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% juuni/203,443,03Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% juuni/200,780,74Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv1/20252,3209,420,587,3
  Kaupade eksportmln eurotkv1/203 226,03 284,7-1,8-3,8
  Kaupade importmln eurotkv1/203 284,33 577,4-8,2-3,5
  Teenused, eksportmln eurotkv1/201 498,61 778,3-15,72,9
  Teenused, importmln eurotkv1/201 022,91 310,8-22,0-5,3
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv1/20324,8489,0-33,6-8,1
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv1/20444,0519,1-14,5-12,9
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv1/20112,9189,4-40,4-14,5
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv1/20158,9124,727,4-5,4
 Kapitalikonto saldomln eurotkv1/2023,8106,7-77,7-56,5
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv1/2036,1126,6-71,5-35,8
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv1/2012,319,8-37,9723,8
 Finantskonto saldomln eurotkv1/20203,4303,8-33,170,4
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv1/20289,6113,4155,3-82,2
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv1/20736,0268,0174,7-59,5
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv1/20410,174,5450,2789,1
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv1/20465,3-33,0-1 509,1-3 891,7
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv1/20-73,0-36,898,5353,6
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv1/20-52,8-17,9195,7421,7
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv1/20193,3-647,8-129,8-59,6
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv1/20-385,7-832,6-53,7-198,5
  Reservvaradmln eurotkv1/20146,1184,9-21,0-16,4
 Statistiline viga, netomln eurotkv1/20-72,8-12,3490,43,8
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotjuuni/201 690,51 587,46,577,5
  Välisvaluutavaradmln eurotjuuni/201 568,71 467,76,982,4
  Reservpositsioon IMFismln eurotjuuni/2075,367,411,644,7
  SDRidmln eurotjuuni/2033,930,311,612,5
  Kuldmln eurotjuuni/2013,012,91,327,1
  Muud reservvaradmln eurotjuuni/20-0,39,0-103,4-186,8
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotjuuni/20
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjuuni/20
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjuuni/20
 IV Täiendavad kirjedmln eurotjuuni/20
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnemai/201 002,71 025,6-2,2-24,8
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnemai/201 086,31 085,40,1-24,3
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv1/2038 189,538 127,60,25,9
  Otseinvesteeringudmln eurotkv1/2011 310,911 223,80,82,3
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv1/2013 745,514 111,5-2,63,5
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv1/204 363,34 523,7-3,515,7
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv1/209 382,19 587,8-2,1-1,3
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv1/20109,570,256,0207,7
  Muud investeeringudmln eurotkv1/2011 593,811 454,91,27,4
  Reservvaradmln eurotkv1/201 429,91 267,212,859,5
 Väliskohustused kokkumln eurotkv1/2044 581,544 015,21,33,8
  Otseinvesteeringudmln eurotkv1/2027 661,027 126,62,06,1
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv1/203 271,02 881,413,536,5
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv1/201 080,01 136,0-4,95,1
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv1/202 191,01 745,525,560,2
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv1/2062,868,4-8,140,4
  Muud investeeringudmln eurotkv1/2013 586,713 938,8-2,5-5,9
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv1/20-6 392,1-5 887,78,6-7,2
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv1/2021 214,220 689,72,52,4Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20201 329111 325120,3StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2015.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2020.
12Seisuga 1. jaanuar 2019.