Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv3/186 526,16 446,3StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/18222,923,7
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/1860,459,7
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/18841,0935,7
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/18172,3131,5
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/1847,856,6
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/18501,9453,2
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/18669,4699,2
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/18432,2436,5
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/18134,7111,5
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/18340,0329,4
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/18216,1225,0
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/18526,7602,6
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/18320,5334,4
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/18225,8197,9
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/18368,3369,6
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/18240,0262,2
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/18222,5233,1
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/1882,884,9
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/1851,852,2
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/18
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/18848,9847,4
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv3/184 962,95 084,4-2,44,2StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/18131,01,49 189,8-22,8
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/1871,667,65,9-8,5
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/18715,1807,8-11,55,5
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/18144,8121,119,62,1
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/1841,348,3-14,6-12,6
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/18425,4382,711,118,8
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/18515,4538,1-4,20,6
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/18406,5414,6-1,98,5
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/1864,757,911,71,1
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/18324,1314,03,212,7
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/18158,5165,8-4,45,0
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/18350,6416,1-15,75,1
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/18254,3276,6-8,115,0
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/18179,9160,612,03,3
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/18232,2244,0-4,9-1,3
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/18125,6197,1-36,20,2
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/18130,5146,7-11,0-2,4
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/1855,058,8-6,42,9
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/1836,737,3-1,65,7
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/18
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/18639,9646,1-1,02,8
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnedets/18120,2120,3-0,15,8StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv4/18675,3666,61,31,2StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv4/1830,936,8-16,0-16,9StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv3/181 2911 321-2,37,5StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100jaan/19210,0210,5-0,22,7StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100dets/18112,9113,6-0,61,6StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnedets/181 016,1935,18,7-15,5
 Maksudmln eurot, esialgnedets/18507,2433,117,113,3
  tulumaksmln eurot, esialgnedets/18217,6172,026,559,2
  käibemaksmln eurot, esialgnedets/18182,1168,08,42,6
  aktisiisidmln eurot, esialgnedets/1896,285,312,8-24,0
  muud maksudmln eurot, esialgnedets/1811,37,844,963,8
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnedets/18327,3297,89,94,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnedets/1845,556,5-19,511,2
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnedets/1893,0179,8-48,3-70,9
 Muud tuludmln eurot, esialgnedets/1843,19,1373,642,2
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnedets/18-4,5-2,860,7-168,2
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnedets/18-40,9-37,59,1-20,4
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnedets/1846,9-0,3-15 733,3-45,9
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnedets/18-1,5-0,6150,0-118,8
 Kulud kokkumln eurot, esialgnedets/18-1 032,0-956,57,9-14,5
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnedets/18-277,2-245,612,9-6,7
 Majanduskuludmln eurot, esialgnedets/18-199,3-152,530,714,5
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnedets/18-308,9-300,42,88,1
 Muud toetusedmln eurot, esialgnedets/18-142,6-211,3-32,5-51,6
 Muud kuludmln eurot, esialgnedets/18-4,5-6,6-31,8-72,2
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnedets/18-55,0-38,941,4-1,6
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnedets/18-44,5-1,23 608,3-47,0
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnedets/18803,8751,37,0-18,8
 Maksudmln eurot, esialgnedets/18521,6447,716,513,3
  tulumaksmln eurot, esialgnedets/18217,6172,026,559,2
  käibemaksmln eurot, esialgnedets/18197,4183,57,63,2
  aktisiisidmln eurot, esialgnedets/1896,285,312,8-24,0
  muud maksudmln eurot, esialgnedets/1810,46,950,773,3
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnedets/18327,3297,89,94,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnedets/1869,076,6-9,928,3
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnedets/1890,4179,7-49,7-71,3
 Muud tuludmln eurot, esialgnedets/1840,88,1403,732,5
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnedets/18-4,5-2,860,7-168,2
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnedets/18-286,2-255,212,1-0,6
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnedets/1846,90,0-46,1
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnedets/18-1,5-0,6150,0-117,2
 Kulud kokkumln eurot, esialgnedets/18-794,2-760,14,5-21,1
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnedets/18-148,3-136,19,0-16,1
 Majanduskuludmln eurot, esialgnedets/18-129,4-92,739,618,1
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnedets/18-221,9-213,73,83,9
 Muud toetusedmln eurot, esialgnedets/18-217,0-285,3-23,9-41,1
 Muud kuludmln eurot, esialgnedets/18-4,3-6,6-34,8-65,6
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnedets/18-29,5-24,122,4-30,8
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnedets/18-43,8-1,62 637,5-47,0
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv3/182 421,22 358,32,76,8
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv3/181 328,21 262,75,215,9
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv3/181,92,1-9,50,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv3/1898,898,60,28,7
   pikaajalised laenudmln eurotkv3/18123,5118,14,64,8
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv3/181 093,01 095,6-0,2-2,5
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv3/180,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv3/180,00,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv3/181 093,01 095,6-0,2-2,5

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotdets/1816 261,016 025,01,510,1
 Kodumaised nõuded mln eurotdets/1820 887,020 852,00,23,3
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotdets/18967,0977,0-1,00,6
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotdets/1819 920,019 875,00,23,4
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotdets/182 040,02 445,0-16,61 628,8
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotdets/183 950,03 729,05,9-17,0
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotjaan/197 686,08 014,0-4,112,0
 Kodumaised nõudedmln eurotjaan/191 107,01 184,0-6,5-24,4
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjaan/1996,0101,0-5,0-24,4
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjaan/191 011,01 083,0-6,6-24,4
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjaan/195 414,05 391,00,430,4
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjaan/1985,0132,0-35,6-10,5
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% dets/182,352,86Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% dets/180,690,57Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv3/1877,0132,9-42,1-70,1
  Kaupade eksportmln eurotkv3/183 051,93 223,4-5,33,6
  Kaupade importmln eurotkv3/183 399,53 537,5-3,98,1
  Teenused, eksportmln eurotkv3/181 747,11 731,70,97,2
  Teenused, importmln eurotkv3/181 220,71 196,82,014,4
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv3/18337,2364,9-7,62,8
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv3/18462,2474,2-2,5-0,6
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv3/18144,3142,31,41,3
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv3/18121,1120,90,19,6
 Kapitalikonto saldomln eurotkv3/1892,037,6144,663,1
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv3/1892,494,8-2,5-11,3
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv3/180,557,2-99,2-99,0
 Finantskonto saldomln eurotkv3/1875,0117,7-36,3-56,3
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/1843,3127,6-66,1-71,0
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/18180,7855,3-78,9-67,8
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/18430,162,0594,1-45,2
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/18-135,0181,7-174,3-1 044,6
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv3/18-11,9-5,0136,412,2
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv3/18-20,8-14,840,62,9
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv3/18-604,7825,0-173,3272,8
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv3/1863,8-135,1-147,254,1
  Reservvaradmln eurotkv3/18306,9-4,7-6 594,04 982,3
 Statistiline viga, netomln eurotkv3/18-94,0-52,877,9-33,9
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotjaan/19668,7659,81,4136,4
  Välisvaluutavaradmln eurotjaan/19575,2567,21,4184,1
  Reservpositsioon IMFismln eurotjaan/1951,951,70,328,4
  SDRidmln eurotjaan/1930,129,90,74,2
  Kuldmln eurotjaan/199,59,23,06,6
  Muud reservvaradmln eurotjaan/191,91,714,5-10,4
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotjaan/19
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjaan/19
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjaan/19
 IV Täiendavad kirjedmln eurotjaan/19
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnedets/181 065,01 390,0-23,46,0
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnedets/181 291,71 450,3-10,96,9
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv3/1832 768,032 488,00,94,2
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/189 419,79 389,20,3-3,6
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/1812 864,912 302,04,612,8
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/183 676,73 429,17,2-9,0
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/189 188,28 873,03,624,8
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/1824,228,4-14,5-20,3
  Muud investeeringudmln eurotkv3/189 819,810 434,7-5,9-1,3
  Reservvaradmln eurotkv3/18639,4333,791,6118,7
 Väliskohustused kokkumln eurotkv3/1840 020,339 619,51,01,6
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/1823 468,722 980,92,11,4
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/182 395,62 565,5-6,63,3
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/181 014,61 034,5-1,9-4,2
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/181 381,01 531,0-9,89,6
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/1898,389,310,154,1
  Muud investeeringudmln eurotkv3/1814 057,713 983,80,51,4
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv3/18-7 252,3-7 131,51,7-8,9
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv3/1819 700,119 892,7-1,00,1Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20191 324111 319120,4StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2010.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2019.
12Seisuga 1. jaanuar 2018.