Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv3/197 017,77 118,7StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/19217,9128,6
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/1951,361,5
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/19900,9963,7
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/19129,6134,8
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/1939,240,0
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/19481,8446,3
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/19720,2743,3
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/19444,8441,0
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/19136,9121,7
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/19439,5477,3
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/19269,1277,4
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/19601,6675,0
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/19351,6366,9
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/19229,5244,2
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/19407,4413,9
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/19284,7312,3
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/19252,9259,1
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/1989,491,6
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/1947,249,2
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/19
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/19918,4867,9
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv3/196 111,56 236,4-2,04,2StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/19163,782,399,023,4
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/1971,788,5-19,0-23,8
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/19841,8909,5-7,44,8
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/1981,7105,0-22,2-38,0
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/1935,936,5-1,51,2
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/19441,4433,01,9-6,2
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/19652,8669,1-2,47,7
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/19530,9519,62,28,2
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/1993,388,35,7-2,4
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/19380,8439,2-13,316,0
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/19199,6221,2-9,87,6
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/19475,3527,0-9,82,6
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/19316,5332,5-4,815,2
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/19204,8222,4-7,9-1,9
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/19316,9323,1-1,91,3
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/19210,7228,9-8,03,9
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/19188,8191,7-1,50,0
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/1969,174,4-7,2-3,3
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/1938,540,8-5,7-11,1
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/19
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/19808,2749,07,98,3
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnenov/19107,6107,00,6-7,2StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv3/19677,3667,71,41,6StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv3/1927,735,7-22,4-24,7StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv3/191 3971 419-1,68,2StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100dets/19214,2214,9-0,31,8StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100dets/19111,6112,6-0,9-1,2StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnenov/19906,5837,88,2-4,6
 Maksudmln eurot, esialgnenov/19474,7466,91,79,6
  tulumaksmln eurot, esialgnenov/19193,1165,816,512,3
  käibemaksmln eurot, esialgnenov/19190,1173,39,713,0
  aktisiisidmln eurot, esialgnenov/1984,088,8-5,4-1,5
  muud maksudmln eurot, esialgnenov/197,539,0-80,8-3,8
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnenov/19318,5309,42,97,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnenov/1958,661,8-5,23,7
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnenov/1935,731,613,0-82,0
 Muud tuludmln eurot, esialgnenov/198,18,6-5,8-11,0
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnenov/19-2,6-3,2-18,8-7,1
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnenov/19-40,4-39,32,8-1,2
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnenov/1954,31,92 757,9-18 200,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnenov/19-0,40,1-500,0-33,3
 Kulud kokkumln eurot, esialgnenov/19-859,0-827,93,8-10,9
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnenov/19-258,9-244,65,85,4
 Majanduskuludmln eurot, esialgnenov/19-163,6-136,919,57,3
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnenov/19-326,3-340,1-4,18,6
 Muud toetusedmln eurot, esialgnenov/19-52,8-52,50,6-75,4
 Muud kuludmln eurot, esialgnenov/19-9,1-6,246,837,9
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnenov/19-47,1-46,70,98,3
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnenov/19-1,2-0,933,30,0
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnenov/19704,1615,214,5-7,9
 Maksudmln eurot, esialgnenov/19489,0481,51,69,2
  tulumaksmln eurot, esialgnenov/19193,1165,816,512,3
  käibemaksmln eurot, esialgnenov/19205,4188,88,812,0
  aktisiisidmln eurot, esialgnenov/1984,088,8-5,4-1,5
  muud maksudmln eurot, esialgnenov/196,538,1-82,9-5,8
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnenov/19318,5309,42,97,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnenov/1980,683,4-3,45,2
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnenov/1935,130,415,5-82,1
 Muud tuludmln eurot, esialgnenov/197,27,5-4,0-12,2
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnenov/19-2,7-3,2-15,6-6,9
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnenov/19-274,8-293,6-6,46,3
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnenov/1951,60,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnenov/19-0,4-0,2100,0-33,3
 Kulud kokkumln eurot, esialgnenov/19-630,9-634,8-0,6-17,8
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnenov/19-139,2-133,34,42,3
 Majanduskuludmln eurot, esialgnenov/19-100,2-77,828,89,7
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnenov/19-226,1-237,3-4,75,8
 Muud toetusedmln eurot, esialgnenov/19-127,7-147,9-13,7-56,0
 Muud kuludmln eurot, esialgnenov/19-8,5-7,611,828,8
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnenov/19-28,7-30,7-6,54,4
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnenov/19-0,5-0,2150,0-68,8
Keskvalitsuse võlgStatistikaametDSBB
 Kokku võlgmln eurotkv3/193 026,42 952,92,518,0
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurotkv3/191 606,31 602,80,211,7
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv3/1986,9134,4-35,34 473,7
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv3/1948,548,50,0-50,8
   pikaajalised laenudmln eurotkv3/19257,1261,8-1,810,5
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurotkv3/191 420,11 350,15,226,0
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurotkv3/19120,070,071,4
   pikaajalised võlakirjadmln eurotkv3/190,00,0
   pikaajalised laenudmln eurotkv3/191 217,61 247,8-2,411,4

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotnov/1917 750,017 538,01,210,8
 Kodumaised nõuded mln eurotnov/1921 391,021 387,00,02,6
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotnov/19872,0843,03,4-10,7
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotnov/1920 519,020 544,0-0,13,2
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotnov/193 808,02 861,033,155,7
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotnov/193 132,03 896,0-19,6-16,0
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotdets/198 324,08 346,0-0,33,9
 Kodumaised nõudedmln eurotdets/19886,0882,00,5-25,2
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotdets/1965,061,06,6-35,6
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotdets/19821,0821,00,0-24,2
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotdets/196 267,06 273,0-0,116,2
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotdets/19101,0151,0-33,1-23,5
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% nov/193,604,15Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% nov/190,760,80Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv3/19198,1145,036,6175,5
  Kaupade eksportmln eurotkv3/193 300,53 373,0-2,17,5
  Kaupade importmln eurotkv3/193 566,23 658,9-2,55,2
  Teenused, eksportmln eurotkv3/191 902,41 851,62,76,5
  Teenused, importmln eurotkv3/191 304,21 291,81,03,3
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv3/19376,3408,9-8,012,8
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv3/19528,7560,2-5,68,9
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv3/19151,1153,7-1,76,5
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv3/19133,2131,31,49,1
 Kapitalikonto saldomln eurotkv3/19153,1115,332,821,7
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv3/19154,4116,133,022,3
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv3/191,30,859,9186,4
 Finantskonto saldomln eurotkv3/19388,5132,5193,339,7
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/19-90,2-13,3576,8-260,4
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/19558,4-74,6-848,6180,1
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/19194,1175,310,8-57,5
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/19-3,2441,8-100,7-97,6
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv3/19-32,9-22,745,2177,7
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv3/19-32,3-15,2112,655,0
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv3/19183,41 043,7-82,4-145,3
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv3/19-547,2825,0-166,3-775,3
  Reservvaradmln eurotkv3/19109,8126,6-13,3-64,2
 Statistiline viga, netomln eurotkv3/1937,3-127,9-129,2-53,6
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotdets/191 270,31 309,8-3,092,5
  Välisvaluutavaradmln eurotdets/191 182,81 215,6-2,7108,5
  Reservpositsioon IMFismln eurotdets/1952,553,1-1,11,5
  SDRidmln eurotdets/1930,430,7-1,01,5
  Kuldmln eurotdets/1911,211,01,820,8
  Muud reservvaradmln eurotdets/19-6,6-0,61 067,2-498,7
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotdets/19
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotdets/19
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotdets/19
 IV Täiendavad kirjedmln eurotdets/19
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnenov/191 244,41 276,8-2,5-10,3
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnenov/191 305,41 451,1-10,0-9,8
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv3/1937 861,037 506,60,914,5
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/1911 124,711 000,61,119,1
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/1913 578,613 636,7-0,44,6
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/193 778,43 902,2-3,20,7
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/199 800,29 734,50,76,2
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/1956,777,0-26,4133,8
  Muud investeeringudmln eurotkv3/1911 968,911 782,31,618,7
  Reservvaradmln eurotkv3/191 132,11 010,112,177,1
 Väliskohustused kokkumln eurotkv3/1943 503,243 848,3-0,87,0
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/1925 870,425 664,50,87,8
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/192 818,02 809,90,317,7
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/191 016,81 047,6-2,90,4
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/191 801,21 762,32,230,4
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/1956,582,5-31,5-42,3
  Muud investeeringudmln eurotkv3/1914 758,215 291,5-3,54,2
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv3/19-5 642,1-6 341,7-11,0-25,6
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv3/1921 787,722 103,9-1,49,3Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20201 328111 325120,3StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2015.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2020.
12Seisuga 1. jaanuar 2019.