Terviseprofiilid

Kuidas tuleb oma igapäevaeluga toime Eesti keskmine diabeedihaige? Kas ja kui tihti vajab ta arstiabi? Milline on tema tervisekäitumine – kas ja kui palju ta iga päev liigub, kui tihti suitsetab või alkoholi tarvitab? Kas ta saab murede korral tuge oma lähedastelt?

Analüüsi käigus loodi kümne tüüpilise tervishoiuteenuseid vajava Eesti elaniku kirjeldused. Need on kroonilise haiguse või terviseseisundiga inimesed, kel on sarnased tervisevajadused, nõuded ja eesmärgid. Profiilis on kirjeldatud haigust põdevaid kõige tüüpilisemaid inimesi järgmiste näitajate alusel: sotsiaal-demograafiline taust (sugu, vanus, elukoht jms) ja majanduslik seisund, sotsiaalne tugivõrgustik, olulisemad terviseseisundit ja -käitumist iseloomustavad näitajad ning subjektiivne hinnang oma tervisele ja üldisele eluga rahulolule.

Huvitav fakt

Eesti tüüpiline diabeedihaige on pigem naine, keskmiselt 63-aastane ning elab Harju- või Pärnumaal. Väga suur osa (üle 80%) diabeedihaigetest on ülekaalulised või rasvunud. Sagedasemad kaasuvad haigused on kõrgvererõhktõbi ja seljavalud.

Tellija: 

sotsiaalministeerium

Andmeallikas: 

Euroopa terviseuuringu 2014. aasta andmed

Teostaja: 

Kadri Rootalu