Immigrantrahvastiku tööhõive 2021

Statistikatöö nimetus
Immigrantrahvastiku tööhõive
Statistikatöö kood
40720
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on uurida immigrantrahvastiku tööturule sisenemise probleemistikku, nende tööturuseisundit ja võimalusi võrreldes põlisrahvastikuga. Euroopa tööhõivestrateegia üks eesmärk on suurendada immigrantrahvastiku tööhõivet, parandada nende tööturuseisundit ja edendada lõimumist. Selleks on vaja riikide vahel võrreldavat statistilist infot, mis aitaks kirjeldada immigrantide olukorda ja lõimumist tööturul.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1851, 14. juuni 2016, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2019, 2020 ja 2021
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021