Andmekirjaoskuse nädal kutsub andmetega tutvuma ja nende kohta küsimusi esitama

Uudis
Postitatud 27. märts 2023, 12.01

Tänasest, 27. märtsist algab andmekirjaoskuse nädal, mille raames kutsub statistikaamet noori, aga ka kõiki teisi huvilisi andmetarkust koguma. Nädala põhisündmuseks on esmakordselt toimuv 24 tunni pikkune küsimuste maraton Küsimus24, mil kõik huvilised saavad statistikaametile küsimusi esitada.

27.31. märtsil toimuva andmekirjaoskuse nädala korraldamise eesmärk on tekitada huvi ja aidata noortel, aga ka kõikidel teistel statistikahuvilistel andmeid leida ja neis orienteeruda.

“Maailm on üha rohkem täis andmeid, mida on vaja mõista ja mõtestada, et teeksime andmetel põhinevaid otsuseid. Hea andmekirjaoskus tagab tänapäevases andmerikkas maailmas noorele vajaliku vundamendi oma tuleviku ehitamiseks. Andmekirjaoskuse edendamine tagab ka selle, et meie inimesed oskavad nõuda kvaliteetsemaid otsuseid ja teenuseid nii riigilt kui ka ettevõtjatelt,” selgitas Liina Osila, statistikaameti peadirektori asetäitja andmehalduse alal.  

Andmekirjaoskuse nädala tegevused:   

  • 27.31. märtsil avaldab statistikaamet sotsiaalmeedias graafilisi andmeampse, et näidata, kuidas statistikaga seotu vajab tähelepanelikkust. Andmeampsudega kutsume üles arendama oma oskusi andmeid leida, lugeda, töödelda, analüüsida, tõlgendada ja seega andmeid kasutada. 
  • 29. märtsil kell 00.0123.59 toimub esmakordselt küsimuste maraton Küsimus24, mil 24 tunni jooksul saab statistikaametilt küsida kõike, mis puudutab andmeid, andmeanalüüsi, andmetega seotud IT-d jm. Küsimusi esitama on oodatud kõik huvilised sõltumata vanusest ja teadmiste pagasist ning seda saab teha statistikaameti kodulehel ja Instagramis. Vastuseid hakkame sotsiaalmeediasse ja kodulehele postitama sama päeva hommikul. Vastamiseks on end valmis pannud pea statistikaameti töötajad: analüütikud, metoodikud, klienditugi jne. Lisaks vastavad huviliste küsimustele eksperdid Tartu Ülikoolist: Andero Uusberg psühholoogia instituudist, Liina-Mai Tooding ühiskonnateaduste instituudist ja Mare Vähi matemaatilise statistika instituudist. 

Andmekirjaoskuse nädala kohta leiab viited ning lisainfot statistikaameti kodulehelt ja Facebooki lehelt. 

Andmekirjaoskuse nädal panustab noorte andmekirjaoskuse edendamisse ja toimub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteametiga. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. 

Täpsem teave: 

Helen Maria Raadik 
meediasuhete juht 
statistika levi osakond 
statistikaamet 
tel 625 9181 

press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)