Eesti elektritootmine liigub keskkonnasõbralikus suunas

Uudis
Postitatud 2. september 2020, 8.00

Statistikaameti andmetel toodeti 2019. aastal elektrit 7560 gigavatt-tundi, mis on 39% vähem kui aasta varem. Põlevkivist elektri tootmine vähenes 46%.

Statistikaameti analüütiku Helle Truutsi sõnul mõjutas eelmise aasta elektritootmise langust põlevkivi tarbimise vähenemine elektrijaamades, mis näitab kindlat suunda üleminekuks keskkonnasõbralikumale tootmisele. „Kui 2018. aastal toodeti 76% elektrist põlevkivist, siis 2019. aastal vaid 57%,“ täiendas Truuts.

Sisetarbimise stabiilsena püsimiseks kasvas vajadus elektrienergia impordiks. Võrreldes 2018. aastaga liikus Põhjamaadest Eestisse 40% rohkem elektrit, mis moodustas koguimpordist 86%. Elektrienergia eksport vähenes samal ajal ligi kaks korda, seejuures moodustas eksport Lätti koguekspordist 76%.

Elektrienergia toodang taastuvatest allikatest suureneb aasta-aastalt. Möödunud aastal oli kasv võrreldes 2018. aastaga 5%. Tuuleenergia toodang kasvas aastases võrdluses 8%, moodustades kolmandiku kogu taastuvelektri toodangust. Oluliselt suurenes ka elektri tootmine puitkütustest ja biogaasist. Puitkütustest toodeti elektrit 4% rohkem ja see moodustas kogu toodetud taastuvenergiast ligi kaks kolmandikku.

Järjest enam toodetakse elektri- ja soojusenergiat ka koostootmisprotsessis. Tootmismahud jäid küll aastases võrdluses samaks, aga biomassist toodetud elektrienergia kogus kasvas 30%. Viimasel viiel aastal on koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus olnud 10–12%, kuid mullu oli see juba 20%.

Põlevkivi toodeti 15,9 miljonit tonni, mis on 38% vähem kui 2018. aastal. Põhiline osa põlevkivist tarbitakse elektrijaamades ja õlitehastes põlevkiviõli toorainena. Põlevkiviõli toodeti 1,1 miljonit tonni ja enamik sellest eksporditi. Peamised sihtriigid olid Holland, Taani ja Ameerika Ühendriigid.

Energiaturul olulise kütuseliigina koha leidnud puidugraanulite toodang on jätkuvalt kasvutrendis. Graanuleid toodeti ligi 1,6 miljonit tonni, mida on varasema aastaga võrreldes ligi viiendiku võrra rohkem. Välisturu nõudluse tõttu suurem osa toodangust eksporditi. Peamine ekspordi sihtriik oli Taani, järgnesid Belgia ja Holland.

Elektrienergia tootmine taastuvatest allikatest, 2008–2019

Energia tarbimise ja tootmise andmeid kogub ning analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181