Eesti piirkondlik areng 2011

Uudis
Postitatud 30. november 2011, 8.00

ISSN 1736-8693
ISBN 978-9985-74-494-9

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 244 lk
Ilmus: 30.11.2011

Alates 2010. aastast ilmuv piirkondlikku statistikat käsitlev analüütiline kogumik on välja kasvanud kahest varem ilmunud väljaandest — „Linnad ja vallad arvudes” ning „Maakonnad arvudes”. Kogumikus analüüsitakse Eesti piirkondlikku arengut peamiselt maakondade ja omavalitsusüksuste tasandil. Analüüsides käsitletakse rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutusi ning nende piirkondlikke erisusi. Analüüsitakse Eesti regionaalarengu strateegias seatud eesmärkide täitmist ja antakse üksikasjalik ülevaade mõnest Eesti piirkonnast. Kogumikus on ka joonised, teemakaardid ja tabelid. Andmete tõlgendamist hõlbustab metoodika ja andmeallikate kirjeldus. Mõeldud piirkondlikust arengust huvitatuile.