Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/18

Uudis
Postitatud 31. detsember 2018 8:00

ISSN 2346-6049

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A4. 96 lk
Ilmus: 31.12.2018

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

.