Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Ettevõtetelt oodatakse majandusnäitajaid, et hinnata Eesti käekäiku

Uudis
Postitatud 4. august 2021 10:17

Statistikaamet kutsub ettevõtteid üles esitama EKOMARi küsimustikuga andmeid oma eelmise majandusaasta kohta. Küsimustiku on 3. augusti seisuga täitnud vaid 55,8% ettevõtetest. Majandusaasta andmed on väga vajalikud riiklikult tähtsate otsuste tegemisel ja kõiki, kes seda siiani veel teinud ei ole, oodatakse ettevõtlusstatistikasse panustama.

EKOMARi küsimustik on loodud selleks, et saada Eesti ettevõtete finantsnäitajate kohta adekvaatseid andmeid, sealhulgas rahvusvahelise võrdluse jaoks. Nende andmete põhjal hinnatakse Eesti majanduskasvu, koostatakse ettevõtluse ülevaateid ja määratakse toetusi.

Ettevõttel on kõige mugavam esitada majandusaasta aruanne, mille andmete alusel eeltäidetakse EKOMARi küsimustik eSTATis. Lisada tuleb vaid see info, mida ei ole majandusaasta aruandes küsitud või mida ettevõte ei ole seal esitanud.

Ettevõtetega, kellel on küsimustik siiani täitmata ja kes ei ole andnud teada selle põhjusest, võetakse esmalt ühendust ettekirjutus-hoiatuse teel ning teatatakse uus andmete esitamise tähtaeg. Kui ka uueks tähtajaks on andmed esitamata või pole statistikaametile põhjust teatatud, saadetakse ettekirjutus-hoiatus edasi kohtutäiturile.

Foto: Shutterstock