Konkurss „Andmepärl 2021“ ootab silmapaistvaid andmelugusid ja infograafikat

Uudis
Postitatud 9. veebruar 2021, 16.25

Sel aastal tähistab statistikaamet 100. aastapäeva ja sel puhul kuulutame välja konkursi Eesti möödunud aasta parima andmeloo ja infograafika väljaselgitamiseks.

Statistikaameti üks eesmärke on parandada ühiskonna andmekirjaoskust. Et propageerida andmete kasutamist ja mõtestamist, algatasime konkursi parimate andmekasutuste tunnustamiseks.

Konkursi kategooriad

Parima andmeloo auhinnaga tunnustame autorit, kelle andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, avanud nähtuse mõtestamisel uusi tahke, suurendanud inimeste informeeritust, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist.

Parima infograafika auhinnaga tunnustame autorit, kelle loodud andmevisuaal, rakendus või infograafika on teostuse või mõju poolest eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu ning selles on kasutatud parimaid infograafika meetodeid. Töös on võetud arvesse konteksti ning disaini kasutajakesksust. Selles on originaalsust ning eksperimenteerimise julgust. 

Osalemine ja hindamine

Konkursil võivad osaleda kõik üksikisikud, kollektiivid, avalikud asutused ja ettevõtted, kelle andmelugu või infograafika on avaldatud artiklina, dokumendina, kasutusjuhendina, uuringuna või mõnes muus formaadis (sh pilt vm) aastal 2020. Konkursile esitatud töid hindab statistikaameti kokku kutsutud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad statistikaameti esindajad, majandus-, infotehnoloogia-, rakendusuuringute, graafilise disaini ja meediaeksperdid. Hindamiskomisjon valib kummaski kategoorias välja kuni viis parimat tööd, millest võitjad valib rahvas hääletuse teel.

Tööde esitamine ja võitjad

Konkursile ootame töid hiljemalt 28. veebruariks 2021 e-posti teel stat [at] stat.ee märksõnaga „Andmepärli parim andmelugu“ või „Andmepärli parim infograafika“. Töö võib esitada nii autor ise kui ka keegi teine.

Statistikaamet kuulutab parima andmeloo ja infograafika auhinna  nominatsioonid oma veebilehel välja 15. märtsil 2021. Võitjad selguvad 31. märtsil. Kummagi kategooria võitja saab preemiaks valikuliselt kas raamatu- või elektroonikapoe 500-eurose kinkekaardi.

Võitjad ja kummagi kategooria viis parimat tööd avaldatakse statistikaameti veebilehel. Loe konkursi täpsemate tingimuste ja hindamise kriteeriumide kohta siit. Lisateavet saab e-posti teel stat [at] stat.ee või telefonil 625 9300.