Marta ja Linda, Aksel ja Johannes: popid vanaaegsed nimed on tagasi!

Blogi
Postitatud 24. oktoober 2023, 8.00 , Juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik

Veidi üle kuu aja tagasi tervitas statistikaamet nimepäeva puhul kõiki Augusteid. Nimede rakendust uurides selgus, et August on levinuim üle 85-aastaste seas ning populaarne ka kuni 4-aastaste seas. See tähendab ainult üht – August on nimena tagasi. Seda, millised nimed lisaks Augustile veel populaarsust koguvad, kirjutab statistikaameti juhtivanalüütik Kristjan Erik Loik.

Etteruttavalt olgu öeldud, et absoluutarvudes jäävad nii-öelda varjusurmast välja tulevad nimed enamasti kaugele tagaplaanile. Näiteks vanemate kui 70-aastaste meeste seas on August absoluutarvudes alles 99. kohal ning kuni 4-aastaste poiste seas 104. kohal. Sellega ei paku nimi erilist konkurentsi noorema vanuserühma populaarseimatele nimedele nagu Robin või Sebastian.

Teatavaid trende on siiski võimalik leida. Selleks jagasime mehed ja naised kolme vanuserühma: alla 10-aastased, üle 70-aastased ning ülejäänud. Seejärel otsisime nimesid, mis oleksid piisavalt populaarsed alla 10-aastaste ning üle 70-aastaste seas, kuid mitte eriti populaarsed vahepealsetes vanusevahemikes. Piisavalt populaarseteks defineerisime need kakssada nime, mida esines kõige rohkem alla 10-aastaste ja üle 70-aastaste seas, kuid mis ei olnud nii levinud 10–69-aastaste seas. Sellistele kriteeriumitele vastas 11 naise- ja 19 mehenime.

Elli, Sofia või Marta?

Leitud 11 naisenime saab järjekorda panna mitmel moel ning lõpuks on igaühe enda otsustada, milline järgnevatest on olulisim ja õigeim. Kui võtta aluseks, et nimi võiks olla võrdselt levinud nii noorte kui ka vanade seas, saab võitjaks kuulutada nime Elli. Seda kannab 188 alla 10-aastast ning 195 üle 70-aastast. Ka nimede portaalis kuvatav graafik kinnitab nime taassündi. 

Teisalt, kui võtta aluseks, praegu väga populaarne nimi, oleks võitja Sofia – nimi, mis on trooninud edetabeleid juba aastakümne jagu, kuid mis eakate seas pole kuigivõrdlevinud. Huvitav on ka nimi Marta, mis kogus populaarsust juba 30 aastat tagasi ning mille kasutus on kasvutrendis siiani. 

Esile saab tõsta ka nime Linda, mille kandjaid üle 70-aastaste seas on enam kui 1000, samas noorte seas pisut alla paarisaja. Sellised vanasti üsna levinud ja ka nüüd mingil määral populaarsed nimed on veel Vera, Elsa ja Ella. Nimed Maia, Astrid või Jelizaveta kuuluvad mõnevõrra hajusamasse rühma, kuid vastavad siiski selle analüüsi parameetritele.

Valik naistenimesid absoluutarvudes

Johannes kogub populaarsust

Meeste nimesid mahtus tabelisse 19, kuid mitu neist vastasid etteantud parameetritele üsna napilt. Võrdselt tulevad esile Aksel, Alfred, Harald ja Otto, mis kõik on nimede portaali graafikul kuvatud kena poolkaare kujuga. Tõsi, nende nimede puhul ei ole tegu omaaegsete või praeguste hitt-nimedega, kuid võib väita, et need on nimed, mis teevad siiski läbi teatavat taassündi. 

Nimed Oskar ja Hugo on väga populaarsed praeguste noorte seas, olles populaarsuselt vastavalt viiendal ja üheksandal kohal, kuid ei ole samavõrd levinud vanemas põlvkonnas. Kasvava populaarsusega on viimased kolm aastakümmet olnud ka nimi Johannes, mis 40–60-aastaste seas on üsna haruldane.

Omaette grupi moodustavad Albert, Harri, Paul ja Raimond, mis kõik on omal ajal ja viimastel aastakümnetel olnud mõnevõrra populaarsemad, kuid mis pole ka vahepealsel ajal otseselt kadunud. Kui naiste nimedest on Linda selline, mis on eakate seas väga levinud ja noorte seas mõõdukalt, siis meestel vanemas vanusegrupis niivõrd domineerivat nime polegi. Kõige lähemale sarnasele olukorrale jõuab nimi Leo.

Valik meestenimesid absoluutarvudes

Kuidas kasutada nimede rakendust?

Nimede rakenduse graafikud uurides tuleb arvestada, et graafikul, mis kuvab nimede populaarsust 10 000 sama vanuserühma elaniku kohta ei arvesta nimekandja sugu. See mõjutab graafikuid tugevalt rahvastikupüramiidi kõige ülemises otsas, kus naiste osakaal on meeste omast juba mitmekordselt üle. Samuti jäid analüüsist välja isikud, kellel on mitu eesnime. Sellel on teatav hajutav mõju noorema generatsiooni nimesid uurides. Näiteks nimi August esineb alla 10-aastaste hulgas liitnimena veel koos umbes 70 erineva nimega ning nimi Otto koos 100 muu nimega.

Nimede statistikaga saab täpsemalt tutvuda statistikaameti nimede rakenduses.

 

Täpsem teave

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9191