Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kuu keskmine tulu suurenes taas, aga selle saajate arv vähenes

Uudis
Postitatud 13. mai 2021 8:00

Statistikaameti andmete alusel oli 2020. aastal töötaja keskmine brutotulu kuus 1380 eurot, mis on 63 eurot rohkem kui aasta varem. Kõige suurem tulu, 1541 eurot oli Harjumaal ja kõige väiksem, 1088 eurot Ida-Virumaal.

Keskmine brutotulu näitab palgatöötajatele ja avalikele teenistujatele makstud töötasusid, töötamisega seotud stipendiume, toetusi ning muid tasusid. Suurimat brutotulu teeniti Harjumaal Rae vallas, kus see oli 1893 eurot. Linnadest olid eesotsas Keila 1525 euroga ja Tallinn 1519 euroga. Omavalitsusüksustest kõige väiksemat tulu teeniti Narvas, kus see oli 1018 eurot.

Statistikaameti analüütik Greta Tischleri sõnul oli meeste keskmine brutotulu 1530 eurot ning naistel 1243 eurot kuus. „Suurimat keskmist tulu kuus teenisid 25–49-aastased, kes said 1544 eurot kuus. Kõige väiksemat tulu teenisid seevastu alla 25-aastased, kes said 932 eurot kuus,“ ütles Tischler.

Brutotulu teenis möödunud aastal 522 722 inimest ehk aasta varasemaga võrreldes enam kui 15 000 inimese võrra vähem. „Tulusaajate arv vähenes vähemalt paari protsendi võrra kõigis maakondades, kõige enam Ida-Virumaal. Samuti vähenes tulusaajate arv kõigis vanusegruppides, eelkõige aga alla 25-aastaste vanusegrupis,“ lisas Tischler.

Analüüs on tehtud maksu- ja tolliameti 2020. aasta andmete alusel. Palgatöötaja kuu keskmise brutotulu saamiseks on jagatud kuu keskmine väljamaksete summa väljamaksete saajate keskmise arvuga kuus. Tulusaaja elukoht on määratud isiku elukoha järgi. Eestis on uuringu avaliku huvi peamine esindaja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimuse alusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid analüüsib.

Täpsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!