Põllumajandus arvudes. 2014

Uudis
Postitatud 31. juuli 2015, 8.00

ISSN 1406-1694
ISBN 978-9985-74-576-2

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat A6. 64 lk
Ilmus: 31.07.2015

Taskuteatmikust leiab infot Eesti põllumajanduse majandusnäitajate, põllumajandussaaduste ressursi ja selle kasutamise, põllukultuuride ning viljapuu- ja marjaaedade pinna, saagi ja saagikuse, loomade arvu ja loomakasvatustoodangu ning mineraal- ja orgaanilise väetise kasutamise kohta. Hea ülevaate Eesti põllumajanduse arengust annavad võrdlused eelmiste aastatega. Info on esitatud tabelite ja joonistena.