Põllumajandusloendus 2010

Uudis
Postitatud 28. september 2012 8:00

ISBN 978-9985-74-517-5

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 96 lk
Ilmus: 28.09.2012

Kuidas läheb Eesti põllumajandusel? Analüütiline kogumik annab 2010. aasta põllumajandusloenduse andmete põhjal ülevaate Eesti põllumajanduse arengust. Analüüsitakse põllumajanduslikku maakasutust, taime- ja loomakasvatust ning tootmismeetodite kasutamist. Samuti põllumajanduslike majapidamiste tööjõuressursse jm teemasid. Esitatakse võrdlusi varasemate aastatega ja teiste riikidega. Info on esitatud tekstide, jooniste ja tabelitena. Kogumik on mõeldud kõigile põllumajandusest huvitatuile.

31. jaanuaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Vabandage ebamugavuste pärast!