Alla poole ettevõtetest esitas EKOMARi tähtajaks

Uudis
Postitatud 12. juuli 2016, 11.00

Tänavu hajutas Statistikaamet esimest korda ettevõtte kompleksse majandusaasta aruande (EKOMAR) esitamise tähtaegu ja sõltuvalt ettevõtte tegevusalast jäi see vahemikku 1.–8. juulini. Ligi 8000 aruandekohustusega ettevõttest esitas EKOMARi tähtajaks 44%.

EKOMAR on kõige mahukam ja olulisim aasta majandustegevuse andmeid hõlmav statistikatöö, mille põhjal koostab Statistikaamet ettevõtluse ülevaateid, saab sisendit majanduskasvu hindamiseks ja infot majanduse struktuurimuutusest. Kui ettevõte esitab oma majandusaasta aruande äriregistrile, siis selle põhjal on keskmiselt 80% tema EKOMARi küsimustikust Statistikaametile eeltäidetud ning eeltäitmist on siiani saanud kasutada ligi 88% andmeesitajate puhul. Sellest hoolimata esitas EKOMARi tähtajaks alla poole ettevõtetest. Andmete madal laekumine sundis Statistikaametit tänavu esitamatajätjate suhtes sunniraha rakendamise jutuks võtma.

„Tahan tänada kõiki ettevõtteid, kes EKOMARi tähtajaks esitasid,“ märkis Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup. „Statistikaameti ülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot,“ sõnas ta. „Mida täpsemalt andmekogumine lõpeb, seda kiiremini saab alata andmetöötlus ja statistika analüüs ning seda kiiremini on otsustajate käes info faktipõhiste otsuste tegemiseks,“ selgitas Oopkaup. „Andmete järelkorje tõstab EKOMARi laekumisprotsendi 70%-ni, ent on aja- ja ressursimahukas nii andmeesitajale kui ka -kogujale,“ märkis Oopkaup.

„Loodan, et ettevõtete jaoks jäi kõlama, et Statistikaameti eesmärk on andmed õige ajal statistika tegemiseks kätte saada ja laekumise parandamise meetmete seas on sunniraha rakendamine viimane võimalus, mida väga äärmuslikul juhul kasutame,“ selgitas Oopkaup 6. juulil toimunud kohtumisel ettevõtete esindajatega. „Olgu rõhutatud, et kui asi tõesti sunniraha määramiseni jõuab, siis Statistikaamet sunnirahaks makstud summast endale midagi ei saa, vaid see läheb riigieelarvesse ning seega pole sunniraha Statistikaameti jaoks tuluallikas,“ märkis ta.

EKOMARi küsimustiku puhul võidakse sunniraha määrata alles pärast seda, kui pärast korduvaid meeldetuletusi (kolm ja seitse päeva pärast esitamise tähtaega), Statistikaameti peadirektori telefonikõnet ja tähtaja pikendamist pole andmeid siiski esitatud. „Kui ettevõtjal on olulised takistused, miks ta ei saa tähtajaks andmeid esitada, siis oleme alati mõlemale poolele sobiva uue tähtaja kokku leppinud,“ selgitas Oopkaup.

EKOMARi laekumine, 2016
Ettevõtte tegevusala Küsimustik Esitamis- tähtaeg Aruande-kohustusega ettevõtete arv Tähtajaks laekumine, %
Teimimine ja analüüs EKOMAR M712S 1. juuli 30 30
Reklaamindus EKOMAR M731s 1. juuli 119 33
Tööstus, energeetika ja veevarustus EKOMAR B-E s 4. juuli 1 670 45
Jaekaubandus EKOMAR G47s 5. juuli 668 42
Tarkvara kirjastamine ja arvutiteenused EKOMAR J62s 5. juuli 235 47
Postiteenus, majutus ja toitlustus, haridus, veterinaaria, tervishoid, meelelahutus EKOMAR IH53P-Q 5. juuli 960 41
Hulgikaubandus EKOMAR G46s 6. juuli 793 47
Transport EKOMAR H49s 6. juuli 400 43
Ehitus EKOMAR F41s 7. juuli 877 39
Mootorsõidukite hulgi- ja jaemüük ning remont EKOMAR G45s 7. juuli 252 43
Turu-uuringud EKOMAR M732S 7. juuli 14 64
Arhitekti- ja inseneritegevused EKOMAR M711S 7. juuli 115 46
Tööhõive EKOMAR N78s 7. juuli 112 36
Laondus, kirjastamine, ringhääling, elektrooniline side, kinnisvaraalane tegevus, kutse- ja teadustegevus, haldustegevus, muu teenindus EKOMAR H52_Ns 8. juuli 1 701 46
KOKKU     7 946 44

Vaata ka sunniraha menetlus Statistikaametis.