Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine

Uudis
Postitatud 29. detsember 2014, 8.00

ISBN 978-9985-74-547-2

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 180 lk
Ilmus: 29.12.2014

Kogumik hõlmab puudega inimeste lõimumist nii kooli- kui ka tööelus. Analüüsitakse puudega inimeste materiaalseid võimalusi ja elatustaset ning selle mõju integratsioonile. Vaadeldakse puudega inimeste terviseseisundit ning vaba aja kasutamise võimalusi jms.

 

Sisukord

  • Puude kontseptuaalne käsitlus
  • Tegevuspiiranguga rahvastiku käsitluste areng
  • Tegevuspiiranguga elanike üldiseloomustus
  • Tegevuspiiranguga inimeste leibkondade koosseis ja elamistingimused
  • Puudega inimeste sotsiaalhoolekanne
  • Tegevuspiiranguga inimeste majandusaktiivsus
  • Tegevuspiiranguga inimeste sotsiaalne sidusus
  • Puudega inimeste sissetulek ja vaesus
  • Tegevuspiiranguga inimeste terviseseisund