Rakendus, mis visualiseerib väliskaubanduse andmeid, sai uue välimuse

Uudis
Postitatud 12. mai 2023, 9.30

Millised on Eesti suuremad ekspordiartiklid? Millisest riigist jõuab meieni kõige rohkem maasikaid? Uuenenud välimusega väliskaubanduse rakendus valiskaubandus.stat.ee annab vastused neile ja paljudele teistele väliskaubandusega seotud küsimustele.

Alates 2019. aastas on statistikaametil kasutusel väliskaubanduse rakendus, mis võimaldab andmeid vaadata visualiseeritud kujul. Sellel kevadel sai rakenduse välimus uuendatud.

Rakenduses saab ülevaate kaupade väliskaubanduse andmetest. Statistikaamet andmebaasist leiab detailseid andmeid nii kaupade kui teenuste väliskaubanduse kohta. Selle aasta alguses viisime kõik andmed uude andmebaasi ning nii leiab nüüd kogu riikliku statistika ühest kohast. Loe rohkem uudisest Märtsist leiab väliskaubanduse andmetabelid uuest kohast.

Väliskaubanduse andmebaas

Väliskaubanduse rakendus (all) võtab andmed statistikaameti andmebaasist (üleval) ja muudab need igaühele arusaadavaks.

Väliskaubanduse statistika on oluline avalikus ja erasektoris nii maailmas, Euroopa Liidu tasandil, igas liikmesriigis ning majandusüksuses otsuste langetamisel ja kavandamisel. Kaubavahetuse statistika põhjal saab kavandada transporditaristut ja hinnata majanduse elujõudu.

Kuidas jõuavad andmed graafikule?

Kõikidel Eestis tegutsevatel ettevõtetel, mille aastane impordikäive on 400 000 euro või ekspordikäive üle 270 000 euro, tuleb igal kuul esitada statistikaametile aruanne eksporditud ja imporditud kauba koguse kohta. 

Näiteks piimatootjal tuleb aru anda, millistesse riikidesse, mitme euro väärtuses ja mitu kilogrammi piima nad viisid. Eksootiliste viljade maaletooja peab teada andma, mis riigist, kui palju ja millise riigi päritoluga vilju ning kui mitme euro eest nad importisid. Kõikide ettevõtete esitatud andmete põhjal arvutab statistikaamet, kust kuhu ja kui palju iga tootegrupi tooteid sel kuul imporditi ja eksporditi.

Tule avastama! https://valiskaubandus.stat.ee