Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Statistikaamet jätkab andmebaaside ja rakendusliideste uuendamisega

Uudis
Postitatud 15. aprill 2021 9:30

Möödunud sügisest alates leiab riikliku statistika mugavalt üles statistikaameti uuenenud andmebaasist andmed.stat.ee. Andmebaasi andmed.stat.ee viiakse üle suurem osa kogu statistika avaldamisest, mille tulemusena ei uuendata andmebaas.stat.ee-s enam kõiki andmetabeleid ja muutub ka rakendusliideste suunamine.

Statistikaametil on hetkel veel kasutusel kaks andmebaasi: eelmisel sügisel uuele versioonile viidud andmed.stat.ee ja andmebaas.stat.ee. Üleminek ühele andmebaasile toimub järk-järgult ja alates 15. veebruarist 2021 ei uuendata andmebaas.stat.ee-s enam tööturu tabeleid ning alates 10. märtsist muutus ka tööstustoodangu tabelite avaldamine. Suurem osa andmeid viiakse uuenenud andmed.stat.ee andmebaasi üle sügiseks.

Statistika avaldamiste üleviimisel andmed.stat.ee andmebaasi on erandiks mahukamad väliskaubanduse andmetabelid, mis jäävad andmebaas.stat.ee keskkonda kuni nende avaldamiseks sobiva uue lahenduse leidmiseni. Seniks muudetakse andmebaas.stat.ee väliskaubanduse andmebaasiks, et pakkuda tarbijatele jätkuvalt detailsemat väliskaubandusstatistikat.

Väliskaubanduse andmed avaldatakse uue lahenduse kasutuselevõtuni ka andmebaasi andmed.stat.ee uutes tabelites, mõnede tabelite puhul suunatakse kasutaja aga andmebaas.stat.ee keskkonda:

Seoses muudatustega andmebaasides, tuleb andmebaas.stat.ee rakendusliidese kasutajatel üle vaadata ka rakendusliideste suunamised ja vajadusel kohandada need andmebaasile andmed.stat.ee vastavaks. Väliskaubanduse tabelite kasutajad ei pea kuni uue lahenduseni rakendusliideseid ümber suunama.

Uuenenud andmebaasi näol on tegu statistikaametis kasutusel oleva PxWeb versiooni uuendusega, mis on üks populaarsemaid tarkvarasid statistikaametites. PxWeb tarkvara on loonud Rootsi statistikaamet ja seda kasutatakse ligi 30 riigis, sh enamikus Põhjamaades ja Lätis. Lisaks statistikaametile kasutavad Eestis seda tarkvara ka tervise arengu instituut ja haigekassa.

Uuenenud andmebaasi kasutamisega seotud küsimustes saab pöörduda statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 ja e-posti aadressil stat [at] stat.ee () või abi küsida virtuaalselt assistendilt Itilt.

Täpsema info andmete kohta, mida andmebaas.stat.ee-s enne sulgemist enam ei uuendata leiab siit.

Juhendi andmebaas.stat.ee-s kasutatavate rakendusliideste üleviimiseks andmed.stat.ee andmebaasile leiab siit.

Vaata ka statistikaameti uuenenud andmebaasi kasutamise videojuhist.

Foto: Shutterstock