Statistikaameti küsimuste maratonil esitati 1400 küsimust

Uudis
Postitatud 5. aprill 2023, 14.07

Nädal tagasi kolmapäeval, 29. märtsil andis statistikaamet kõigile huvilistele võimaluse küsida 24 tunni jooksul ametilt kõike, mis puudutab andmeid. Esmakordselt toimunud küsimuste maratonil Küsimus24 esitati ligi 1400 küsimust, millest tänaseks on vastatud umbes 950.

Küsimustele vastavad statistikaameti töötajad ning lisaks partnerid Tartu Ülikoolist: Liina-Mai Tooding, Mare Vähi ja Andero Uusberg. Vastused jõuavad statistikaameti kodulehele jao kaupa, sest nende tehniline ettevalmistamine võtab veidi aega.

Küsimusi sai esitada nii statistikaameti kodulehe kui ka Instagrami kaudu. „Jagasime küsimused tinglikult teemadesse. Kõige populaarsemad olid rahvastik, tööelu ja palk ning haridus, palju esitati ka nii-öelda varia-küsimusi. Alla 19-aastased küsisid enim rahvastiku, hariduse, nimede statistika ja tööelu valdkonda puudutavat. Hetkel veel küsimuste-vastuste töötlemine käib ja lõplikud arvud on selgumisel, aga tunnetuslikult on praeguseks eraldunud ka teemad, mille kohta statistikaamet ise infot ei kogu, ent püüdsime asjakohastele küsimustele siiski lisada viite, kust huviline saaks edasi uurida. Eriti kui tegemist oli kooliealise küsijaga,“ rääkis statistikaameti projektijuht Triinu Arak.

Metoodikaküsimusi nii statistikaameti arvutatavate näitajate kui ka üldiselt andmeanalüüsi kohta esitati umbes 60. „Kes on andmeanalüüsiga natuke rohkem kokku puutunud, siis siin on mõnusa vooga selgitavaid vastuseid, miks ei ole vaja igakord p-väärtust kasutada, kas Likerti viiese skaala puhul kasutada aritmeetilist keskmist või mediaankeskmist, millal eelistada Anovat või miks alati valimi suurendamisega uuring paremaks ei pruugi minna. Kui Küsimus24 küsimuste-vastuste nimekiri valmis saab, võib sel olla potentsiaali öökapi-lektüürina. Lugeja juhatatakse huvitavalt läbi lühiarutelude küsimustike töökindluse väljakutsetest, miks statistika on oluline või kuidas lugeda kokku depressioonis inimesed, rääkimata sadadest otseselt looduse või ühiskonna elemente puudutavatest faktiküsimustest, millele siit vastuse saab. Tuli ka paar küsimust tehisintellekti kohta,“ lisas Arak. 

Küsimuste esitajate hulgas olid esindatud kõik maakonnad ning osa küsimusi esitati ka väljastpoolt Eestit. Kõige enam küsimusi laekus Harjumaalt (360), Pärnumaalt (330) ja Tartumaalt (310).

Küsimuste arv maakondade järgi*

Kõige rohkem küsimusi esitasid 15–19-aastased (enam kui 500) ja 27–40-aastased (ligi 300). „Meile saadetud tagasiside ja küsimuste esitamise ajalogi järgi on näha, et osa õpetajaid lülitas Küsimus24 enda tundi – võeti aeg, et õpilased saaksid küsimuse välja mõelda ja teele panna,“ lisas projektijuht. Kõik vastused avaldatakse järgemööda statistikaameti kodulehel ning oma küsimuse saab sealt teema järgi üles otsida.

Küsimuste arv vanuse järgi*

Möödunud nädalal avaldas statistikaamet ka viis andmeampsu, millega kutsuti üles andmetele ja nende esitusele tähelepanu pöörama. Küsimuste maratoni Küsimus24 korraldas statistikaamet andmekirjaoskuse nädala raames esmakordselt. Andmekirjaoskuse nädal panustab noorte andmekirjaoskuse edendamisse ja toimub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteametiga. Projekti kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. 

Täpsem teave: 

Helen Maria Raadik 
meediasuhete juht 
statistika levi osakond 
statistikaamet 
tel 625 9181