Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tõetamme lehtedelt saab nüüd jälgida ka valitsuse tegevusprogrammi täitmist

Uudis
Postitatud 12. aprill 2021 10:09

Tänasest, 12. aprillist on statistikaameti rakenduses Tõetamm kuvatud uue Vabariigi Valitsuse 2021–2023. aasta tegevusprogrammi näitajad ja nende sihttasemed, mis kehtivad valitsemisperioodi lõpuni.

Statistikaamet ja riigikantselei tutvustasid Tõetamme 2019. aasta oktoobris. See on riigi oluliste näitajate mõõdupuu ning annab lihtsalt, ausalt ja erapooletult ülevaate sellest, kuidas riigil läheb.

Tõetammele lisandusid seoses valituse vahetumisega uue tegevusprogrammi näitajad, mis jagunevad 20 tammelehele. Vabariigi Valitsuse 2021–2023. aasta tegevusprogramm on koostatud Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna valitsusliidu aluspõhimõtete elluviimiseks.

„Tõetammel on kuvatud üldeesmärgid ja nende saavutamise jälgimise mõõdikud ning täiendavad mõõdikud, mille abil saab silma peal hoida tegevusprogrammi üldisel täitmisel,“ selgitas statistikaameti projektijuht Ene Saareoja.

Täiesti uusi näitajad lisandus valitsuse tegevusprogrammist Tõetammele neli:

  • COVID-19 vastu vaktsineeritud;
  • töötuse määr (varasemast on tööhõive määr);
  • eesti keelest erineva emakeelega õppija eesti keele oskus (varasemast on eesti keele kõnelejate arv);
  • Euroopa Liidu ühtekuuluvuse indeks.

„Heas koostöös statistikaametiga on uuenenud Tõetamm, mille lehed näitavad, kuidas edeneb valitsuse tegevusprogrammi täitmine,“ ütles riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Eili Lepik. „Nüüd on ka uue valitsuskoalitsiooni sihid ja nende saavutamine lihtsalt igaühe jaoks jälgitavad. Tõetamme vaade on osa riigi püüdlusest olla valitsemisel aus, läbipaistev ja iga inimese jaoks arusaadav. Tammelehtede järgi saab muu hulgas teada Eesti valitsemise edenemist selliste oluliste kriteeriumite järgi nagu elanikkonna hõlmatus koroonaviiruse vastaste vaktsiiniga, kuid samas näitab Tõetamm ka riigi pikaajaliste eesmärkide, nagu näiteks Eesti inimeste tervena elatud eluaastate, seisu. Huvitav ja atraktiivne materjal igaühele, kel huvi meie riigi käekäigu vastu.“

Tõetammel on kokku esitatud 145 näitajat ja neile seatud eesmärgid, lisaks Vabariigi Valitsuse 2021–2023. aasta tegevusprogrammile ka strateegiatest „Eesti 2035“ (eelnõu) ning „Säästev Eesti 21“. Tõetamme rohelised lehed näitavad, et eesmärk on täidetud. Kollased lehed tähendavad mahajäämust, aga oodatava tulemuse poole liikumist. Punased lehed näitavad aga mahajäämust ja seda, et oodatava tulemuse poole ei liiguta.

Tõetamme saavad kasutada nii riigi- kui ka erasektori töötajad ja kõik, kes tunnevad riigi käekäigu vastu huvi ning soovivad tegelikele andmetele toetudes langetada kaalutletud otsuseid.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181