Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Märtsis kaubavahetus hoogustus

Uudis
Postitatud 11. mai 2021 8:00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport märtsis möödunud aasta sama kuuga võrreldes 19% ning import 20%. Oluliselt mõjutasid kaubavahetuse suurenemist elektriseadmete, mineraalsete toodete, puidu ja puittoodete ning ka transpordivahendite vedu.

Eestist eksporditi märtsis kaupu jooksevhindades 1,5 miljardi euro eest ja siia imporditi 1,7 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 186 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta märtsiga 35 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul mõjutas märtsi kaubavahetuse kasvu oluliselt materjalide hindade tõus, aga ka mahtude suurenemine. „Kodumaiste kaupade väljavedu suurenes lausa 28%, reeksport aga jäi samale tasemele,“ täpsustas Puura.

Kaupadest eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalseid tooteid ning puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta märtsiga suurenes enim 61 miljoni euro võrra mineraalsete toodete, 49 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete ning 33 miljoni euro võrra transpordivahendite väljavedu.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid Rootsi ja Läti. Väljavedu suurenes enim Saudi Araabiasse, Ühendkuningriiki ja USA-sse. Saudi Araabiasse kasvas odra ja töödeldud mineraalõlide, Ühendkuningriiki puitgraanulite ning töödeldud mineraalõlide ja USA-sse kommunikatsiooniseadmete väljavedu. Kõige enam kahanes eksport Rootsi, kuhu veeti vähem kommunikatsiooniseadmeid.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 73% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem kasvas Eesti päritolu töödeldud mineraalõlide, põlevkivikütteõli, mootorikütuse, odra, puitgraanulite, puitliistude ning okaspuu saematerjali eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse kõige rohkem mineraalseid tooteid, elektriseadmeid, transpordivahendeid ning masinaid ja mehaanilisi seadmeid. Enim suurenes 82 miljoni euro võrra mineraalsete kütuste, 52 miljoni euro võrra elektriseadmete, 51 miljoni euro võrra transpordivahendite ning 42 miljoni euro võrra masinate ja mehaaniliste seadmete sissevedu.

Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Saksamaalt ja Lätist, nendest riikidest toimus ka suurim kaupade sisseveo kasv. Soomest imporditi enim mootorikütuseid, Saksamaalt sõiduautosid ja väärismetalle ning Lätist töötlemiseks minaraalõlisid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2021
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2021
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2020 2021 muutus, % 2020 2021 muutus, % 2020 2021
I kvartal 3472 3923 13 3763 4295 14 -291 -372
jaanuar 1148 1191 4 1165 1307 12 -17 -116
veebruar 1090 1261 16 1212 1331 10 -122 -70
märts 1235 1471 19 1387 1657 20 -152 -186
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, märts 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1471 100 19 KOKKU 1657 100 20
EL-27 956 65 12 EL-27 1259 76 20
Euroala 19 riiki 671 46 16 Euroala 19 riiki 945 57 21
EL-i välised riigid 516 35 35 EL-i välised riigid 398 24 17
1. Soome 214 15 -2 1. Soome 214 13 31
2. Rootsi 136 9 -18 2. Saksamaa 195 12 35
3. Läti 126 9 22 3. Läti 168 10 35
4. USA 108 7 39 4. Leedu 146 9 2
5. Leedu 94 6 38 5. Venemaa 145 9 24
6. Saksamaa 93 6 14 6. Rootsi 132 8 18
7. Venemaa 69 5 6 7. Poola 108 7 13
8. Taani 66 5 59 8. Holland 64 4 3
9. Ühendkuningriik 55 4 161 9. Hiina 56 3 37
10. Norra 47 3 18 10. Valgevene 42 3 159
Eksport ja import kaubagruppide järgi, märts 2021
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, miljonit eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1471 100 19 1657 100 20 -186
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 129 9 18 151 9 0 -22
Mineraalsed tooted (V) 199 14 44 239 14 52 -40
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 71 5 9 159 10 2 -88
Kummi- ja plasttooted (VII) 48 3 19 90 5 16 -41
Puit ja puittooted (IX) 178 12 38 74 5 38 104
Paber ja pabertooted (X) 33 2 15 27 2 0 6
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 37 2 9 58 3 2 -21
Metall ja metalltooted (XV) 122 8 21 138 8 11 -16
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 111 8 8 182 11 30 -70
Elektriseadmed (85) 216 15 10 191 12 38 25
Transpordivahendid (XVII) 109 7 44 182 11 39 -74
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 43 3 0 33 2 3 10
Mitmesugused tööstustooted (XX) 115 8 6 45 3 18 70
Muu 60 4 -3 89 5 -14 -29

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
 


Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!