Loomemajanduse näitajad

Uudis
Postitatud 28. detsember 2012, 8.00

ISBN 978-9985-74-518-2

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 140 lk
Ilmus: 28.12.2012

Kogumik keskendub loomemajandusele. Vaatluse all on kultuurivaldkonna tööhõive ja kultuurisektori majandusnäitajad, aga ka muud loomemajandusega seotud indikaatorid. Eesti statistilisi näitajaid võrreldakse teiste riikide omadega. Info on esitatud ülevaadete, jooniste ja tabelitena. Lisatud on metoodika lühikäsitlus. Kogumik on mõeldud valdkonnast lähemalt huvitatuile.