Algab üleeuroopaline SHARE uuring

Uudis
Postitatud 22. oktoober 2019, 11.00

Oktoobri lõpus algab taas SHARE küsitlusuuring, millega kogutakse teavet üle 50-aastaste inimeste tervisliku seisundi, vananemise ja pensionile jäämise kohta.

SHARE uuring (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) toimub samal ajal Euroopa 28 riigis ja keskendub individuaalsele vananemisprotsessile ning seda mõjutavatele teguritele. Uuringu tulemused on Eestile ja teistele osalevatele Euroopa riikidele tööturu-, pensioni-, tervise- ja hoolekandepoliitika kujundamise ning hindamise tõenduspõhine alus.

Statistikaameti projektijuht Jana Bruns rõhutab, et tegemist on unikaalse uuringuga, sest valimisse on aastail 2011–2024 kaasatud enamasti ühed ja samad inimesed. „Osalejad vastavad küsitlusele igal teisel aastal, ideaaljuhul kokku kümme korda. Valimis on juba rohkem kui 9500 vähemalt 50-aastast inimest, tänavu küsitleme neist umbes 6600. Uuringus osalevad ka valimisse kuuluvate inimeste partnerid, kes võivad olla alla 50-aastased. Iga kord on uuringu valim veidi erinev, sest lisanduvad kahe laine vahel 50-aastaseks saanud inimesed ja välja arvatakse need, kes enam vastata ei saa.“

Uuringu peamine eesmärk on aru saada, kuidas inimene vananeb. Küsimused on tervise, sotsiaalsete sidemete, vaba aja, majandusliku toimetuleku, abi andmise ja saamise jm teemade kohta. Kasutatakse ka teste, et objektiivselt mõõdetavate andmete alusel võrrelda, kuidas inimene ise oma tervist hindab. „Kasutatakse lainest lainesse korduvat küsimustikku ja uuringulaine eriküsimustikku. Seekord keskendutakse ajakasutusele ja kognitiivsetele võimetele. Kasutatakse rohkem kognitiivseid teste, sh joonistamisülesandeid, mis aitavad mõista näiteks Alzheimeri tõve tekkeprotsessi,“ lisab uuringu Eesti teaduskoordinaator Luule Sakkeus Tallinna ülikooli Eesti demograafia keskusest.

Eestis toimub küsitlus viiendat korda. Uuringut korraldab statistikaamet ja koordineerib Tallinna ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös tervise arengu instituudi ja Tallina ülikooli, Tartu ülikooli ning Tallinna tehnikaülikooli instituutidega. Küsitlus kestab 2020. aasta suveni. SHARE uuring on riigi jaoks üks võimalus saada teada, kuidas inimestel tegelikult läheb. „Osalejatel on võimalus anda oma osa eluolu paremaks muutmisse ja eelkõige järeltulevate põlvede tulevikku,“ toob Bruns välja. Varasemad uuringu andmed on olnud nii teadustöö kui ka poliitikameetmete kujundamise oluline osa – Eestit on toodud esile hoolekandepoliitika väljatöötamisel.

SHARE uuringu kohta saab lisainfot aadressil www.share-project.org, SHARE Eesti kodulehelt www.share-estonia.ee ja Statistikaameti veebilehelt www.stat.ee/share. Algavat uuringulainet rahastab Euroopa Komisjon, Tallinna ülikooli uuringufond, ühiskonnateaduste instituudi arendusfond ja Eesti demograafia keskuse uuringufond.

 SHARE logoEDKlogo