Statistikaameti andmekool #9: Kuidas tarbijahinnaindeksit kokku panna?

Blogi
Postitatud 15. mai 2024, 13.23 , juhtivanalüütik Märt Umbleja

Tarbijahinnaindeks (edaspidi THI) iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste teenuste hinnamuutust. Selles blogipostituses vaatame, mis komponentidest koosneb THI ja kuidas teda kokku pannakse ning kuidas see on seotud rahvusvahelise klassifikaatoriga ECOICOP5 (European Classification of Individual Consumption by Purpose 5).

Kuidas kogutakse Eesti elu puudutavaid andmed ja mida nendega tehakse? Kuidas saab rahvaloendusel kõik Eesti inimesed üles lugeda, kui minu ukse taga ei käinud keegi? Kuidas minu elu sellest paremaks muutub, kui SKP-d arvutatakse? Statistikaameti blogisari „Andmekool“ tutvustab ameti tööd ja statistika tegemist lähemalt!

THI koosneb 12 põhirühmast. Neist igaüks näitab eraldi, kui palju on hinnad vastavas rühmas mingi aja jooksul muutunud, nagu näiteks toidukaupadel ja mittealkohoolsetel jookidel, riietusel ja jalatsitel, transpordil jne. Need põhirühmad tulenevad ECOICOP5 rahvusvahelisest individuaaltarbimise klassifikaatorist. Selle järgi grupeeritakse rahvastiku eratarbimise kulutused ja valitakse THI arvutamiseks vajalikud kaubad ja teenused, mille hinnamuutust hakatakse jälgima. 

THI arvutamise jaoks on vajalikud kaks komponenti: toodete ja teenuste osakaalud tarbimisstruktuuris ning nende hinnad. Kaalud võimaldavad THI-l paremini kajastada eestimaalaste tegelikke tarbimisharjumusi ja kulutuste struktuuri. Kaalud saadakse Eesti elanike eelmise aasta keskmiste eratarbimise kulutuste põhjal ning neid hoitakse terve aasta jooksul fikseerituna. Kaalude andmed pärinevad leibkonna eelarve uuringust või selle prognoosidest, mida täiendatakse teistest statistikatöödest, ettevõtjatelt, avalikest andmebaasidest ning muudest allikatest saadud andmetega. Kaalud väljendatakse protsentides.

Statistikaamet saab andmeid hindade kohta igakuise hinnakorjega. Kaupade ja teenuste hindu koguvad erinevates Eesti piirkondades hinnaregistraatorid etteantud kirjelduste alusel ning vaatluse all on kuni 700 erinevat esinduskaupa. Lisaks kogutakse hindu keskselt, põhiliselt veebikorje ja -kammimisega. Nende andmete pealt arvutatakse igal tasemel hinnaindeksid, mille põhjal pannakse kokku THI (vt arvutusnäide 1: hinnaindeksi arvutamine).

Tabelis 1 on välja toodud 2024. aasta märtsi THI kaksteist põhirühma ning struktuuri illustreerimiseks on üks alamrühm avatud kuni viienda täpsusastmeni. Hinnaindeksid on esitatud baasil detsember 2023 = 100 (st võrdluse aluseks on eelmise aasta detsembri hinnad ja indeks algab sajast).

Tabel 1. 2024. a märtsi tarbijahinnaindeks baasil detsember 2023 = 100
ECOICOP5 koodNIMETUSKaal aastal 2024, %Detsember 2023

Märts 

2024

0Tarbijahinnaindeks (THI)

100,00

100

101,84

01- Toit ja mittealkohoolsed joogid

23,65

100

102,09

01.1    - Toit

21,55

100

101,34

01.1.1        + Jahu, jahutooted ja tangained

3,70

100

100,69

01.1.2        + Liha ja lihatooted

4,11

100

100,84

01.1.3        + Kala ja kalatooted

1,04

100

108,73

01.1.4        - Piim, piimatooted, munad

3,78

100

101,56

01.1.4.1            + Täispiim

0,22

100

101,30

01.1.4.2            + Väherasvane piim

0,32

100

99,65

01.1.4.3            + Konservpiim

0,07

100

101,87

01.1.4.4            + Jogurt

0,42

100

102,82

01.1.4.5            + Juust

1,18

100

100,86

01.1.4.6            + Muud piimatooted

1,05

100

103,05

01.1.4.7            + Munad

0,52

100

100,33

01.1.5        + Rasvad

0,41

100

105,15

01.1.6        + Puuvili

1,93

100

100,36

01.1.7        + Köögivili

2,77

100

99,94

01.1.8        + Suhkur, kondiitritooted, konservid

2,06

100

102,71

01.1.9        + Muud toiduained

1,74

100

99,77

01.2    + Mittealkohoolsed joogid

2,10

100

109,79

02+ Alkohoolsed joogid ja tubakas

4,90

100

108,87

03+ Riietus ja jalatsid

5,19

100

100,27

04+ Eluase

16,69

100

97,34

05+ Majapidamine

6,09

100

99,97

06+ Tervishoid

5,59

100

103,42

07+ Transport

14,15

100

104,02

08+ Side

3,93

100

109,88

09+ Vaba aeg

8,16

100

99,87 

10+ Haridus ja lasteasutused

1,11

100

101,15

11+ Söömine väljaspool kodu, majutus

4,39

100

100,21

12+ Mitmesugused kaubad ja teenused

6,15

100

102,98

Esinduskaupade nimekirja uuendatakse igal aastal. Uute kaupade lisandumisel toimub detsembris topelt hinnakorje. See tähendab, et iga aasta detsembris viiakse paralleelselt läbi kaks arvutust. Üks neist on käesoleva aasta detsembri indeksi jaoks, teine aga järgmise aasta indeksite aluseks, kus on kasutusel juba järgmise aasta kaalud ning on uuendatud esinduskaupade nimekirja.

Varasema ajaga võrdlemiseks jätkatakse tarbijahinnaindeksi avaldamist baasil 1997 = 100 (st baasaastaks on kokkuleppeliselt 1997 ja indeks algab sajast). Selleks viiakse läbi baasivahetus, kus ühendavaks kuuks on eelmise aasta detsember (vt arvutusnäide 2: THI baasivahetus).

 

Arvutusnäide 1: hinnaindeksi arvutamine 

Olgu meil kolm vaatlusalust toodet, mille hinnad olid 2023. aasta detsembris 1 €, 6 € ja 5 € ning 2024. aasta märtsis olid nende samade toodete hinnad 1,2 €, 6 € ja 4 €. Lisaks on teada nende osakaalud eratarbimise kulutustest – neile kulutati 2023. aastal vastavalt 50%, 30% ja 20% (kokku 100%). Mis on antud juhul märtsi hinnaindeks, kui baasiks on detsember 2023 = 100?

Kasutame Laspeyres’ tüüpi hinnaindeksi valemit:

Vastus: Märtsi hinnaindeks baasil detsember 2023 = 100 on 106 (vt tabel 2) ning hinnamuutus võrreldes detsembriga on 106  100 = 6%.

Tabel 2. Laspeyres’ tüüpi hinnaindeksi arvutusnäide baasil detsember 2023 = 100
 Kaal aastal 2024, %Detsember 2023Märts 2024
Kokku indeks

100

100

106

Toode 1

50

1 €

1,2 €

Toode 2

30

6 €

6 €

Toode 3

20

5 €

4 €

 

Arvutusnäide 2: THI baasivahetus

Selleks, et tabelis 1 esitatud 2024. aasta märtsi THI viia baasile 1997 = 100, kasutame 2023. aasta detsembri THI-d, mis on 291,59 (vt statistikaameti andmebaasi tabelist) ning korrutame selle märtsi THI muutusega võrreldes eelmise aasta detsembriga:

Vastus: Märtsi THI baasil 1997 = 100 on 296,96.

 

Vaata ka tarbijahinnaindeksi kalkulaatorit ja hindade valdkonnalehte ning loe meie blogi tarbijahinnaindeksi ja selle kasutamise kohta.

 

 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

 

Foto: Shutterstock