Tööstustoodang kasvas aeglaselt, elektri ja soojuse tootmine vähenesid

Uudis
Postitatud 6. aprill 2022, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted veebruaris püsivhindades 1,7% rohkem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes töötlevas tööstuses 4,7%, kuid vähenes mäetööstuses 11,8% ja energeetikas 16,6%.

Statistikaameti analüütik Helle Bunderi sõnul näitasid töötleva tööstuse tegevusaladest enamus toodangu mahtude kasvu. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvasid elektroonikaseadmete (22,1%), metalltoodete (1,0%), toiduainete (2,5%) ning põlevkiviõli (20,8%) tootmine. „Puidu töötlemises jäid mahud pea samale tasemele, langedes 0,4%,“ lausus Bunder.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2012 – veebruar 2022 (2015 = 100)

Töötleva tööstuse toodangust 69,8% müüdi välisturule, ekspordi osatähtsus oli suurim arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks jooksevhindades võrreldes 2021. aasta veebruariga 29,4% ja müük siseturule 24,2%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel jäid veebruari mahud võrreldes jaanuariga samale tasemele, tööstuses kokku langesid 0,5%, töötlevas tööstuses väike kasv 0,2%.

Energeetika valdkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta veebuariga 13,7% ning soojuse tootmine 18,2%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock